Gårdsbacka köpcentrum

Gårdsbacka köpcentrum som öppnades 1967 är Finlands största köpcentrum som inte ligger under ett tak. I det livliga köpcentret hittar man den dagliga service som behövs, såsom tre stora matbutiker och två apotek samt frisörer, blomsterhandlare, Alko, skomakare, bilskolor och en simhall. Det finns också offentlig service i köpcentret, såsom hälsostation, bibliotek och ungdomsgård.

Förutom i Gårdsbacka köpcentrum finns det kommersiella tjänster i Mellungsby centrum, inklusive snabbköp, Alko, apotek, biluthyrning, gym och restauranger. I Mellungsby finns dessutom flera mindre butiker.
Arkitekturtävling för Gårdsbacka centrum

Arkitekturtävling för Gårdsbacka centrum

Genom en arkitekturtävling vill man hitta nya möjligheter för Gårdsbacka köpcentrum. Tävlingen arrangeras av de bolag som äger affärsfastigheter på området kring Gårdsbacka köpcentrum.  Tävlingen som gäller områdets byggnader och utveckling av stadsbilden startade i slutet av februari. Målsättningen är att finna en fungerande helhetslösning för området, och utgående från idéerna ska staden kunna inleda planläggningen.  Med hjälp av tävlingen reder man ut områdets utvecklingsmöjligheter samt omfattningen av ombyggnaderna. Idéerna som kommer in kan användas helt eller delvis i planläggningen.

Fem arkitektbyråer har bjudits in till tävlingen och med tävlingen strävas efter att nå framstående resultat som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara.  Tävlingen ordnas av fyra fastighetsbolag som äger byggnaderna på Gårdsbacka köpcentrums område.

Det vinnande bidraget väljs senast vid utgången av september i år. Man beslutar om områdets fortsatta planering senare.

Staden deltar i arrangemanget genom sina fastighetsbolag, som expert i juryn, som markägare samt erbjuder tävlarna utgångsmaterial om området.

Uppdaterad 17.3.2020