Arkitekturtävling för Gårdsbacka centrum

Idétävlingen för omgivningen kring Gårdsbacka köpcentrum ordnades av de bolag som äger byggnaderna i området, inklusive Helsingfors stad. Genom tävlingen söktes en ny riktning för framtiden i centrum och kartlades olika idéer och alternativa lösningar för en framtida urban miljö. Tävlingen siktade på en fungerande helhetsplan utifrån vilken staden kan börja bereda en detaljplaneändring. Idéerna kan antingen helt och hållet eller också bara delvis utnyttjas vid planläggningen.

Målet med tävlingen var att hitta stadsbildsmässigt högklassiga, såväl tekniskt som ekonomiskt fungerande lösningar i syfte att utveckla området och byggnaderna. Fem arkitekturbyråer hade bjudits in till tävlingen, och förslagen lämnades under signatur. Tävlingsprogrammet utarbetades i enlighet med Finlands Arkitektförbund SAFA:s tävlingsregler, med Trevor Harris som arkitektdomare vald av tävlingsdeltagarna.

Ett arbete kallat Vaellus valdes till vinnare i september 2020. Bakom förslaget står arkitekturbyrån Opus, för landskapsarkitekturen svarar Nomaji och för den tekniska specialplaneringen Ramboll Finland. Hedersomnämnanden fick förslagen Pioneria av Aari Ollila Ristola Arkkitehdit och Remix av JKMM Arkkitehdit.

Mänsklig storlek

Enligt juryn är Vaellus en högklassig och utvecklingsduglig plan som beaktar viktiga värden och utvecklingsobjekt i området. Vinnaren representerar högklassig urban arkitektur och är till stadsbilden ett mångsidigt, fräscht och noggrant övervägt förslag, som respekterar områdets identitet och skala och som beaktar målen om klimatneutralitet.

Invånare i området och andra lokala experter fördes inför tävlingen samman i en sparringverkstad, där de lyfte fram olika aspekter på den framtida servicen och på de lokaler som behövs för denna.

Tävlingsförslagen fick dessutom kommenteras av helsingforsarna under juni i tjänsten Säg din åsikt. I kommentarerna om det vinnande arbetet sades det bland annat att förslaget verkar vara av mänsklig storlek och främja gemenskap och att det beaktar Gårdsbackas närhet till naturen.

Gårdsbacka köpcentrum

Gårdsbacka köpcentrum som öppnades 1967 är Finlands största köpcentrum som inte ligger under ett tak. I det livliga köpcentret hittar man den dagliga service som behövs, såsom tre stora matbutiker och två apotek samt frisörer, blomsterhandlare, Alko, skomakare, bilskolor och en simhall. Det finns också offentlig service i köpcentret, såsom hälsostation, bibliotek och ungdomsgård.

Förutom i Gårdsbacka köpcentrum finns det kommersiella tjänster i Mellungsby centrum, inklusive snabbköp, Alko, apotek, biluthyrning, gym och restauranger. I Mellungsby finns dessutom flera mindre butiker.
Arkitekturtävling för Gårdsbacka centrum

Uppdaterad 8.9.2020