Trafiken löper smidigt i Mellungsby, både kollektivt och med egen bil. Metron och de smidiga förbindelserna till stationen gör det lätt att röra sig i alla riktningar. I framtiden kommer förbindelserna i Mellungsby att förbättras ytterligare när Vandabanan och andra stora trafikprojekt går framåt.

Trafikförbindelserna blir bättre

Under de kommande decennierna ska trafikförbindelserna i Mellungsby bli mer mångsidiga. Det kommer att bli lättare att använda kollektivtrafiken och restiderna till jobb och fritidsaktiviteter förkortas. De nya förbindelserna lockar nya invånare och företag. Stora trafikprojekt ökar även investeringarna, såsom bostadsbyggande och tjänsteproduktion.

Ett av de viktigaste trafikprojekten är den planerade spårvägen  från Mellungsbacka till flygplatsen i Vanda via Dickursby. Passagerarna kan eventuellt åka med spårvagnen i slutet av 2020-talet.

Jokerbanan 2 kommer i framtiden att förbättra förbindelserna i Mellungsbacka, om den förverkligas. Den ersätter den nuvarande stombusslinjen 560. Längre bort i framtiden är det möjligt att metron förlängs österut. Om östmetron blir verklighet skulle den avsevärt förbättra trafikförbindelserna i Mellungsby.

Vandabanan

Det planeras en ny ca 20 kilometer lång spårväg i Vanda, vars bana kommer att gå 500 meter i Helsingfors. Dess ändstation ligger i Mellungsby, nära metrostationen. Rutten går via Västerkulla, Håkansböle, Dickursby samt Aviapolis till flygplatsen. Under rusningstid är avgångarna med 5 minuters mellanrum, i övrigt 10–20 minuter.

Det är möjligt att börja bygga spårvägen tidigast 2023, och då kunde den vara klar 2028. Det första steget är att starta stombusslinje 570 i Vanda, som börjar trafikera hösten 2021. Linjen ersätter linje 562 med ungefär samma rutt och stannar vid ungefär varannan hållplats.

Jokerbanan 2

Stomlinje 560 eller Jokerbanan 2 kommer i framtiden att ersättas av en snabbspårväg. För närvarande planeras Jokerbanan 2 att gå från Nordsjö via Mellungsbacka–Gårdsbacka–Malm–Domarby–Svedängen–Kungseken till Myrbacka. Det finns arbetsplatser och många rekreationsområden längs med Jokerbanan 2.

Om man beslutar sig för att genomföra linjen skulle man kunna börja bygga den tidigast på 2030-talet. Det är också möjligt att banan byggs i etapper. Då skulle rutten delvis trafikeras som snabbspårväg och delvis med bussar ända tills att spårvägen blivit helt klar.

Metro till Östersundom

I framtiden är det möjligt att metron förlängs ända till Östersundom. Ett alternativ är att metron fortsätter från Mellungsbacka. Det planeras två metrostationer i Vanda, tre i Helsingfors och en i Sibbo. Det finns flera alternativ för hur linjen ska dras. Man kan börja bygga metron tidigast kring 2030.

Man har även undersökt möjligheten med snabbspårväg till Östersundom. Då skulle den vara en direkt fortsättning på Jokerbanan.

Luftbron

Luftbron (tidigare Tattarbron) är en planerad planskild korsning mellan Lahtisleden, Ring I och Borgåleden, som förenar Stensböle och Tattaråsen. Med denna anslutning förbättras förbindelserna till Tattarmossen och Stensböle industriområde avsevärt. Bron utgör också en ny gång- och cykelväg mellan Malm och Stensböle. I skenet av de nuvarande planerna kräver dessutom Jokerbanan 2 att Luftbron byggs.

Tidtabellen för att bygga bron har inte fastställts.

Befintliga trafikförbindelser och infartsparkering

Från Mellungsby är det goda förbindelser med såväl kollektivtrafik som egen bil. Från Mellungsbacka och Gårdsbacka kommer man med metron till Helsingfors centrum och ända till Esbo, och med bussarna kan man åka åt flera håll. Huvudvägarna, såsom Ring I, Lahtisleden, Borgåleden och Ring III finns bara några kilometer från Mellungsby.

De som åker kollektivt kan använda infartsparkeringen, där det reserverats plats för cyklar och bilar, i närheten av metrostationerna och busshållplatserna.

Uppdaterad 12.3.2020