Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Löydät Honkasuon ajankohtaiset sivut osoitteesta: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/honkasuo

Se också: HONKASUON SIVUT OVAT MUUTTANEET

Förra sommarens populära terrassförsök på Senatstorget kommer att få en fortsättning i sommar, men på en ny plats. Nu planeras terrassområdet på Kaserntorget. Om coronaläget tillåter kommer Helsingfors matkulturs mest intressanta nyheter att dukas upp på Kaserntorget i sommar, men extra kryddor i form av en gnutta konst och Helsingfors maritima atmosfär.

Helsingfors får tillbaka sin sommarterrass – den här gången på Kaserntorget

– Förra sommarens terrassförsök på Senatstorget var väldigt lyckat. Projektet fick beröm av stadsborna och inhemska turister, och det hade en stor betydelse för de deltagande restaurangerna och hela centrums livskraft. På grund av den långa pandemin behövs motsvarande vitamininjektioner fortfarande, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

– Särskilt för restaurang-, evenemangs- och kultursektorn har situationen varit svår redan länge. De här branscherna har en central roll i att stärka Helsingfors internationella och nationella dragningskraft och rykte samt som arbetsgivare, fortsätter Vapaavuori. 

Konceptet urban koloniträdgård som är bekant från Senatstorget kommer att skalas så det passar Kaserntorget, och som en extra krydda kommer man att lägga till en gnutta konst och en maritim stämning. Dessutom planeras det att ett gatuförsök ska läggas till helheten som skapar en rutt både till terrassområdet och från det till Helsingforsbiennalens paviljong och avgångsbrygga. Under augusti kommer Janet Echelmans luftrumsskulptur att höjas ovanför Senatstorget som en del av biennalen.

– Kaserntorget är ett fint, enhetligt stadsrum, men det har länge varit underutnyttjat. Terrassen och sommargatorna kommer säkert att liva upp området och att göra det överraskande och trivsamt, planerar Helsingin Leijona Oy:s handelsplatsdirektör Peggy Bauer.

Kaserntorgets sommar är ett gemensamt projekt för Helsingfors stads olika sektorer, och fastighetsutvecklingsbolaget Helsingin Leijona Oy, som ägs av staden, ansvarar för den praktiska organiseringen och koordineringen.

Coronasäkerheten kommer att beaktas redan i planeringen av hela terrass- och gatuförsöksområdet. Säkerhetsavstånd, handtvättställen, köriktningar o.s.v. beaktas noggrant.

– Vi vet förstås inte hur coronaläget kommer att se ut i Finland i sommar. Vi kommer att följa den tidens bestämmelser och begränsningar, säger Bauer.

– För att vi ska orka med den här utmanande våren och de skärpta restriktionerna måste vi ha ljusare saker att vänta på. Tanken om god mat och dryck på en somrig terrass värmer hjärtat och ger oss hopp, konstaterar borgmästare Vapaavuori.

Kaserntorgets sommar ska öppnas på Helsingforsdagen 12.6 och fortsätta fram till mitten av augusti.
Ansökan för restauranginnehavare öppnar 6.4 och mer information om detta kommer senare.

Se också: Kaserntorgets sommar

Malmin lentokentän lentoasemarakennukselle, lentokonehallille sekä autotallille on laadittu asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina.

Se också: Helsinki suojelee Malmin lentokentän rakennukset

Av bostadskvarteren i Kungseken kommer cirka hälften att bestå av flervåningshus och hälften av småhus. Den centrala delen av området har anvisats för mångsidigt flervåningshusbetonat bostadsbyggande.

Se också: Boende i Kungseken

Kungseken ligger invid den trafikmässigt livliga Tavastehusleden. Förbindelserna i nord-sydlig riktning är synnerligen goda. En ny tvärbusslinje, Jokern 2, en ny flerplanskorsning vid Tavastehusleden och nya busslinjer förbättrar områdets nåbarhet ytterligare.

Se också: Kollektivtrafik

Rekreations- och grönområdena är Kungsekens trumfkort och oaser. Området gränsar i öst och sydöst till Centralparken och i nordväst och norr till Vanda å och dess rekreationsområden. I området och i dess omedelbara närhet finns alltså gott om skog i naturtillstånd.

Se också: Miljö och natur

Kungseken ligger i stadsdelen Kårböle i nordöstra Helsingfors, norr om småhusområdet i Håkansåker och vid Tavastehusleden, invid Centralparken och Vanda å. Kungseken har fått sitt ståtliga namn av en ek som enligt sägen planterades av Sveriges kung Gustav III i slutet av 1700-talet. Eken står i en park som bär dess namn i områdets norra del nära Vanda å.

Före år 2025 har Kungseken 5 500 invånare och 1 000 arbetsplatser.

Se också: Kungseken

Pages

Subscribe to Nytt i Helsingfors RSS