Malmin lentokentän lentoasemarakennukselle, lentokonehallille sekä autotallille on laadittu asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina.

Se också: Helsinki suojelee Malmin lentokentän rakennukset

Av bostadskvarteren i Kungseken kommer cirka hälften att bestå av flervåningshus och hälften av småhus. Den centrala delen av området har anvisats för mångsidigt flervåningshusbetonat bostadsbyggande.

Se också: Boende i Kungseken

Kungseken ligger invid den trafikmässigt livliga Tavastehusleden. Förbindelserna i nord-sydlig riktning är synnerligen goda. En ny tvärbusslinje, Jokern 2, en ny flerplanskorsning vid Tavastehusleden och nya busslinjer förbättrar områdets nåbarhet ytterligare.

Se också: Kollektivtrafik

Rekreations- och grönområdena är Kungsekens trumfkort och oaser. Området gränsar i öst och sydöst till Centralparken och i nordväst och norr till Vanda å och dess rekreationsområden. I området och i dess omedelbara närhet finns alltså gott om skog i naturtillstånd.

Se också: Miljö och natur

Kungseken ligger i stadsdelen Kårböle i nordöstra Helsingfors, norr om småhusområdet i Håkansåker och vid Tavastehusleden, invid Centralparken och Vanda å. Kungseken har fått sitt ståtliga namn av en ek som enligt sägen planterades av Sveriges kung Gustav III i slutet av 1700-talet. Eken står i en park som bär dess namn i områdets norra del nära Vanda å.

Före år 2025 har Kungseken 5 500 invånare och 1 000 arbetsplatser.

Se också: Kungseken

Kuninkaantammi sijaitsee Kaarelan kaupunginosassa Luoteis-Helsingissä, Hakuninmaan pientaloalueen pohjoispuolella ja Hämeenlinnanväylän varressa, Keskuspuiston ja Vantaanjoen helmassa. Kuninkaantammi on saanut ylvään nimensä tammesta, jonka tarinan mukaan istutti Ruotsin kuningas Kustaa III 1700-luvun lopulla. Tammi seisoo nimeään kantavassa puistossa alueen pohjoisosassa lähellä Vantaanjokea.

Vuoteen 2027 mennessä Kuninkaantammessa on 5 500 asukasta ja 1 000 työpaikkaa.

Se också: Kuninkaan­tammi

Koivusaaresta suunnitellaan noin 5 000 asukkaan ja runsaan 4 000 työpaikan kaupunginosaa. Tilaa rakentamiselle saadaan täyttämällä merta.

Koivusaaressa kaikista asunnoista on enintään 600 metrin matka metroasemalle. Metrolla pääsee muutamassa minuutissa Helsingin keskustaan, Tapiolaan, Otaniemen kampukselle tai vaikkapa Keilaniemen työpaikka-alueelle.

Koivusaaresta on laadittu osayleiskaavaehdotus, joka tuli lainvoimaiseksi vuonna 2017. Asemakaavoitus on käynnissä.

Se också: Koi­vu­saa­ri

Pages

Subscribe to Nytt i Helsingfors RSS