Lokaler i de nya områdena

De nuvarande projektområdena inom ramen för områdesbygget kommer att få över två miljoner våningskvadratmeter byggrätt för bygge av lokaler.

Utöver de nya områdena utvecklar man också redan existerande lokalområden. Bland andra Kasåkern-Herttonäs, Sockenbackas, Vallgårds och Nordsjös ställning som betydande företagsområden kommer att bevaras.

Kontaktinformation för tomt- och lokalförfrågningar

Det finns redan nu lediga lokaltomter för olika bruksändamål på olika håll i staden. Försäljning och utarrendering av tomter som staden äger has om hand av fastighetskontorets tomtavdelning.

Tilläggsinformation om lediga tomter avsedda för lokalbygge ges av tomtavdelningens näringsbyrå.

Lokaler i stadens kontroll uthyrs till företag och samfund av fastighetskontorets lokalcentral. Hyresförhandlarna letar rätt på sådana lokaler som lämpar sig för kundens behov, förevisar dem och fungerar som kontaktpersoner i uthyrningens alla skeden.

Generalplanen dirigerar detaljplaneringen och annan noggrannare planering. Man kan följa med beredningen av generalplanen på adressen www.yleiskaava.fi/sv/.

Byggnadstillsynsverket har hand om behandlingen av bygg- och åtgärdslov samt övervakningen av byggarbetet. I praktiken koncentrerar sig ämbetsverkets arbete på förhandsvägledning av byggprojekten och på rådgivning. Byggnadstillsynsverket