På de här nätsidorna sammanställer vi information om Helsingfors nya stadsdelar och byggprojekt.

Information om Nytt i Helsingfors -sajten

Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral är ansvarig för sajten www.uuttahelsinkia.fi (Nytt i Helsingfors).

Vi strävar till att hålla informationen på sajten kontinuerligt uppdaterad. Det är emellertid inte i alla situationer möjligt att garantera en korrekt, oföränderlig och tidsenlig information i en nättjänst.  Helsingfors stad ansvarar inte för sådan skada som eventuellt uppkommer som en följd av vilken som helst användning av stadens internetsidor.

På sajtens sidor finns länkar också till andra av stadens nätsidor samt till nätsidor som upprätthålls av utanför staden stående instanser, såsom staten och allmännyttiga samfund. Sajtens redaktion ansvarar inte för innehållet på de av nämnda instanser upprätthållna nätsidorna.

Av sajtens nyheter distribueras en del som Rss-feeds från stadens olika förvaltningars internetsidor, och en del av nyheterna produceras enkom för Nytt i Helsingfors -sajten. Stadens förvaltningar ansvarar själva för korrektheten av sina nyheter.

Webbtjänstens dataskydd

Webbtjänsten xx.fi upprätthålls av Helsingfors stad. Staden har förbundit sig att i enlighet med dataskyddslagen (2018), EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig lagstiftning skydda integriteten av användarna i sina webbtjänster.
 

För vilket ändamål samlas uppgifterna in?

På webbplatsen samlar vi automatiskt in nedan beskrivna uppgifter om besökarna. Dessa uppgifter används för att förbättra webbplatsens användargränssnitt och användarupplevelsen samt för statistisk uppföljning av antalet besökare. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående.
 

Vilka slags uppgifter samlas in om tjänstens användare?

På webbplatsen används cookies för att upprätthålla användarsessionen. Tekniska cookies varken samlar eller lagrar identifierande personuppgifter.

Användaren kan neka användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Att använda webbplatsen utan cookies kan dock påverka sidornas funktioner.

Uppgifterna som samlas in för besöksstatistik om tjänsten anonymiseras så att de inte kan kopplas till enskilda personer. Sådana uppgifter är:

• IP-adressen från vilken besökaren kommer till stadens webbplats
• tidpunkt
• vilka sidor användaren besökt i tjänsten
• typ av webbläsare
• regionala platsdata som inte kan användas för att identifiera användaren.
 

Förmedlas uppgifter från tjänsten till andra tjänster?

På webbplatsen finns responsformulär och information om deras dataskydd finns i anslutning till dem.

På sidorna kan det finnas innehåll som producerats av externa serviceleverantörer, till exempel inbäddade element från karttjänster eller sociala medier. Integritetsskyddet i dessa kanaler och tjänster åligger respektive ägaren.

Länkadresser till enskilda sidor kan delas på Facebook och Twitter med knappar som finns på sidorna. Med adresserna överförs inga personliga uppgifter till de sociala medierna.
 

Hur länge bevaras uppgifterna?

Vi bevarar uppgifterna som samlas in här endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra de ändamål som specificeras här. Uppgifterna som bevaras innehåller inga identifierande personuppgifter.