Miljö och natur

Rekreations- och grönområdena är Kungsekens trumfkort och oaser. Området gränsar i öst och sydöst till Centralparken och i nordväst och norr till Vanda å och dess rekreationsområden. I området och i dess omedelbara närhet finns alltså gott om skog i naturtillstånd.