Boende i Kungseken

Av bostadskvarteren i Kungseken kommer cirka hälften att bestå av flervåningshus och hälften av småhus. Den centrala delen av området har anvisats för mångsidigt flervåningshusbetonat bostadsbyggande.