Kronbergsstranden blir ljusets stadsdel som kan beundras från innerstaden, till havs och från kringliggande öar. Belysningen och ljusinstallationerna blir Kronbergsstrandens varumärke.

Ljuskonsten föds i takt med byggandet

Belysningslösningarna i området gör Kronbergsstranden till ett sammanhängande landskapskonstverk under den mörka årstiden, vars ljuspunkter består av olika permanenta och tillfälliga ljuskonstverk.

Ljuskonsten föds i takt med byggandet Ljusinstallationer kommer att finnas på allmänna platser, på tomter och i byggnader. Verken installeras allteftersom nya byggnader upprättas. Kronbergsstrandens ljuskonst genomförs enligt principen om att avsätta en viss procent av byggbudgeten för ändamålet, vilket innebär att av de medel som byggherrarna reserverat för sina byggprojekt, avsätts cirka en procent till konst.

Också den övriga belysningen har betonats särskilt. År 2012 ordnades en internationell inbjuden tävling för belysningen vid Kronbergsstrandens stränder och lösningarna i stadsmiljön. Strand- och gatubelysningen planeras utifrån de lösningar och idéer som framkom i tävlingen.

Cistern 468

Ett ljus- och landskapskonstverk som har byggts i en gammal oljecistern, Cistern 468 , har fått en mängd internationella utmärkelser. Verket anspelar på Kronbergsstrandens nästan 90 år långa period som oljehamn.

I cisternens stålmantel har man stuckit 2012 hål genom vilka led-ljus tänds och släcks så att tanken lyser som en lykta. Under tidig kväll lyser verket vitt för att bli röd vid midnatt. Ljusens rytm regleras av vindhastigheten

Man kan bekanta sig med cisternen varje höst under helger med öppet hus. Man kan också hyra den för evenemang.

Verket har designats av ljuskonstnär Tapio Rosenius från Lighting Design Collective. Det har genomförts i form av ett World Design Capital Helsinki 2012-projekt.

Utmärkelser som Cistern 468 tilldelats:

1:a pris, Architizer A+ Award Popular Choice Winner in the Architecture + Light category (över 150 000 röster). New York 2013.
1:a pris, The Illumni Infinity Gold award in London, 2013. Australiensiskt prisprogram med internationell omfattning.
1:a pris, IALD Award of Excellence 2013, Philadelphia. Den högst skattade internationella tävlingen inom ljusdesign.
1:a pris, Media Architecture Biennale Spatial Media Art, Aarhus
Hedersomnämnande i tävlingen Årets ljusinstallation 2013

Öppet hus i Cistern 468

Allmänheten kan besöka Cistern 468 under tre veckoslut varje höst.

Man tar sig till oljecisternen genom att på Drumsö ta av till vänster från Hundholmsvägen efter korsningen till Stansviks gård. Invid vägen finns en vägskylt som pekar mot oljecisternen och den tillfälliga parkeringsplatsen. Från parkeringen är det en kort promenad till cisternen. 

Uthyrning av Cistern 468

Cistern 468 hyrs ut för evenemang under snöfria perioder från april till november. El ingår i hyran. Hyrestagaren ordnar eventuell annan service som behövs (t.ex. toalett, vatten, avfallshantering) på egen bekostnad.

Förfrågningar angående uthyrning: Helsingfors stad, områdesanvändning och övervakning, tfn (09) 310 39869, hkr.ulkoilma@hel.fi.

Uppdaterad 21.11.2019