Hongasmossa ligger vid goda kollektivtrafikförbindelser och det är enkelt att ta sig till flygplatsen med tåg. Gatunätet i Hongasmossa kopplas till Malmgård och Myrbacka.

Säkert gatunät och goda kollektivtrafikförbindelser

Järnvägsstationerna i Malmgård och Myrbacka ligger på gångavstånd från Hongasmossa. Med ringbanans tåg tar det en dryg kvart både till Helsingfors centrum och flygstationen.

Det är lätt att ta sig till Hongasmossa även med buss. Ändhållplatsen för den tvärgående stomlinjen 560 är alldeles bredvid Hongasmossa. Ändhållplatsen för Helsingfors interna linje nummer 37 (Kampen–Hongasmossa) är Fjärilsängen i Hongasmossa. Förbindelserna från Hongasmossa till Helsingfors kompletteras av busslinje nummer 51 (Hagnäs–Malmgård) och nattbusslinjen 39N (Stationsplatsen–Hongasmossa).

Områdets gatunät kopplas i söder till Naboängsvägen och i norr till Råtorpsvägen i Vanda. Gatorna i Hongasmossa har planerats så att de är säkra, för det slingrande gatunätet minskar genomfarter och sänker hastigheterna. Parkeringsplatserna finns i allmänhet på tomterna i anslutning till bostäderna.

Målet med detaljplanen för Hongasmossa är smidiga gångrutter och att stödja cykling till arbetet och butiken. Det byggs trottoarer på områdets matar- och tomtgator och cykelåkningen sker på körbanan. Därtill kommer det i området att finnas flera gång- och cykelrutter samt parkgångar, som även leder till de omkringliggande rekreationsområdena och rekreationsrutterna.

Uppdaterad 22.10.2018