Böle är ett nyckelområde för lokalbygget. I Ilmala samt i Östra, Västra och Norra Böle finns riksomfattande bolag, internationella koncerner, mediahus, samt statens och stadens ämbetsverk. Nya kontors- och affärsutrymmen byggs i Böles sju delområden över en miljon våningskvadratmeter under de närmaste decennierna. I framtiden ger Böle arbete åt över 50 000 människor.

Se också: Böle är nyckelområde för lokalbygget

Östersundom har flera daghem. I Zachrisbackens skolcentrum mitt i Östersundom fungerar ett finsk- och ett svenskspråkigt daghem. Därtill har Helsingfors ett daghem i Landbo i Östersundom.

Se också: Basservice i Östersundom

Östersundom indelas i fem stadsdelar: Sundberg, Husö, Björnsö, Ultuna och Östersundom, som placerar sig såväl söder som norr om Nya Borgåvägen. På södra sidan av vägen placerar sig de havsliga områdena Sundberg, Björnsö och Husö. Landbo och Bäckängen ligger i Ultuna norr om Nya Borgåvägen.

Se också: Östersundoms fem stadsdelar

Östersundom skall byggas till ett område som utnyttjar förnybar energi så som solelektricitet och -värme. Ekologin har beaktats redan vid generalplaneringen och det gröna tänkandet fortsätter också vid detaljplaneringen.

Se också: Bostadsområde med förnybar energi

På Busholmen utförs gatuplanering samt kommunalteknisk och markstabiliseringsplanering parallellt med detaljplanearbetet. På så sätt kan man bygga snabbt och flexibelt en trivsam miljö från första början.

Se också: Gator och parker lockar ut i det fria

En behändig lösning på Busholmen blir avfallshanteringen som kommer att fungera så att soporna transporteras i rör från sopnedkast i fastigheterna. Det sorterade avfallet uppsugs längs underjordiska rör till en avfallsstation som är gemensam för hela området.

Se också: Sopnedkast i rör

I hamnens forna uppropskontor finns Busholmens räddningsstation och ett infocenter där stadsborna kan bekanta sig med planerna för området och hur byggnadsarbetena avancerar.

Se också: Info och räddningsstation

På Busholmen vill man åstadkomma en innerstadskaraktär genom tättbebyggda slutna kvarter och ett mångfacetterat byggande också på taknivå – i ”pariserstil”, samt genom att man vid huvudgatorna på gatunivå inrättar utrymmen för små butiker och kaféer. Utgångspunkten för de tättbebyggda kvarteren är samma anda som råder i de gamla bostadsområdena i centrum.

Se också: Delområden i Västra Hamnen

Pages

Subscribe to Nytt i Helsingfors RSS