Bostadsbyggets tyngdpunkt ligger de närmaste åren i Ladugården, Viksbacka och Viksstranden, men också i Forskarparken  och Stensböle byggs det bostäder.

Se också: Boende i Vik

Vik–Stensböle-områdets östra del utgör en viktig natur- och rekreationsområdeshelhet i Helsingfors grönområdesnätverk.

Se också: Rekreationsområden i mångskiftande landskap

Forskarparken är ett vitalt centrum för forskning och företag inom biosektorn. På Forskarparkens campusområde fungerar fyra av Helsingfors universitets fakulteter.

Se också: Vetenskap och forskning

Eko-Vik i Helsingfors är den första ekologiskt planerade stadsdelen i Finland. Utgångspunkt för planeringen av området har varit en hållbar, hälsosam och varierbar boendemiljö vars lösningar sparar energi och minskar på mängden av avfall.

Se också: Eko-Vik

Nordsjö har golfbana och flera småbåtshamnar. Den långa badstranden i Solvik är i livligt bruk. I Nybondas, på Kallviksudden och Ramsudden finns fina marina rekreationsområden.

Se också: Rekreationsområden

Nordsjö blev ett av tyngdpunktsområdena i bostadsbyggandet i Helsingfors under 1990-talet i och med att bostadsområdena Havs-Rastböle och Kallvik byggdes. Byggandet av stora områdeshelheter har fortsatt under 2000-talet i Rastböleberget, Nordsjö centrum och Solvik. Förutom havsnära höghusområden har man i Nordsjö byggt och bygger vidare på flera småhusområden bl.a. Ramsstranden och Mellersta Nordsjö.

Se också: Delområden

Nordsjö är havets och metrons stad. Utöver bostäder och en högklassig omgivning har Nordsjö ett mångsidigt privat och offentligt serviceutbud.

Se också: Fakta i ett nötskal

Kungseken ligger invid den trafikmässigt livliga Tavastehusleden. Förbindelserna i nord-sydlig riktning är synnerligen goda. En ny tvärbusslinje, Jokern 2, en ny flerplanskorsning vid Tavastehusleden och nya busslinjer förbättrar områdets nåbarhet ytterligare.

Se också: Kollektivtrafik

Hongasmossas nuvarande skogs- och ängsområde som hör till Malmgård förvandlas under detta årtionde till ett bostadsområde bestående av en cirkelformad park, till varandra kopplade småhus och små flervåningshus.

Se också: Det här är Hongasmossa

Hongasmossa och Kungseken som ligger nära ”trestadsröset” mellan Helsingfors, Vanda och Esbo skall byggas kompakt och urbant för att motsvara moderna ekologiska, upplevelsemässiga och gemenskapliga boendebehov.

Se också: Stadsbyar med nya kryddor

Pages

Subscribe to Nytt i Helsingfors RSS