Som färdig blir Kungseken hemby för 5 000 invånare och arbetsplatsområde för 1 000 personer. Den nya stadsdelens kärna domineras av flervåningshus. Det kompakta centrumområdet omges av urbana småhusområden.

Se också: Det här är Kungseken

I Kronbergsstranden är havet och naturen närvarande överallt. Sex kilometer strandlinje, tre naturskyddsområden, en skogstjärn som är i naturtillstånd, naturstigar och historiska herrgårdsmiljöer erbjuder lockande möjligheter till olika slags fritidsaktiviteter.

Se också: Rekreationsområden

Helsingfors planerar en betydande bro för kollektivtrafik, som förenar det planerade maritima Kronbergsstranden med innerstaden.

Se också: Broförbindelse utreds

Förutom ett trivsamt bostadsområde blir Kronbergsstranden också ett rekreationsområde som betjänar stadens alla invånare. Den långa stranden, den omväxlande naturen och den intressanta historien erbjuder en utmärkt omgivning att tillbringa sin fritid i.

Se också: Det här är Kronbergsstranden

Omvandlingen av Böle börjar med bygget av ett mångsidigt och dragningskraftigt centrumkvarter runt omkring Böle station. Bygget av centrumet Tripla inleds år 2015. Tripla-förslaget är till sin omfattning nästan tre gånger så stort som nuvarande Kampens centrum.

Böles centrum kommer att bestå av tre detaljplaneområden: centrumkvarteret, tornhusområdet och bangårdsområdet.

Se också: Omvandlingen av Böle börjar i centrumkvarteret

De första flervåningshusen vid Tattaråsvägen är redan under byggnad. Områdets areal är drygt 50 hektar och där finns cirka 110 000 våningskvadratmeter byggrätt, varav 82 000 våningskvadratmeter är avsedda för boende.

Se också: Grundfakta

Alpbyn ligger på den avlånga Tattaråsen som sträcker sig i nästan nord-sydlig riktning. Åsformationen är belägen delvis mellan en öppen bergsbacke (Jakobacka) och ett mjukmarksområde (Tattarmossen). Till sin jordmån är åsen närmast sand. Geologiskt sett är åsen relativt värdefull.

Se också: Värdefull natur och miljö

I bostadskvarteren finns fritt finansierad ägar- och hyresproduktion, Hitas-regulerade ägarbostäder samt bostadsrätts- och hyresobjekt.

Se också: Boendemiljö i Arabiastranden

Arabiastrandens identitet definierades på ett avgörande sätt år 1995 genom beslutet att bilda "Östersjöns ledande konstindustricentrum" i Arabia.

Se också: Internationellt kampusområde och utrymmen för företagsinkubatorer

Arabiastranden är en levande och konstdominerad stadsdel vars byggande är på slutrakan.

Se också: Det här är nya Arabiastranden

Pages

Subscribe to Nytt i Helsingfors RSS