Suunnittelukilpailu siltayhteydestä Laajasalon Kruunuvuorenrannasta kantakaupunkiin on käynnistynyt. Kruunusillat-kilpailussa on tehtävänä suunnitella siltayhteys Sompasaaresta Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan. Siltayhteys on tarkoitettu vain raitiovaunuille, jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä hälytysajoneuvoille.

Se också: Kruunusiltojen jatkoyhteydelle monia vaihtoehtoja

Syys- ja lokakuussa toteutettavassa Östersundom-klinikassa pohditaan uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamisen tavoitteita, haasteita ja mahdollisuuksia asiantuntija-alustusten pohjalta. Östersundomissa tavoitellaan aurinkosähköä ja -lämpöä sekä muuta uusiutuvaa energiaa hyödyntävää energiatehokasta rakennettua ympäristöä.

Se också: Östersundomin aurinkoenergiaratkaisuja pohditaan syksyn työpajoissa

Östersundomkliniken, som genomförs i september och oktober, dryftar utgående från expertpresentationer målsättningarna, utmaningarna och möjligheterna då det gäller att förverkliga ett nytt bostadsområde som bygger på förnybar energi. I Östersundom eftersträvar man en energieffektiv byggnation som utnyttjar solelektricitet och -värme samt annan förnybar energi.

Se också: Östersundoms solenergilösningar dryftas i workshops under hösten

Affärs- och bostadskvarteret som planeras vid järnvägsstationen i Böle kommer att utgöra ett nytt urbant centrum för Böle.

Se också: Bostäder och affärsutrymmen byggs i Mellersta Böles centrumkvarter

Ahma insinöörit började den första juni som Busholmens och Fiskehamnens logistikoperatör.

Se också: Logistik är ett jobb för jonglörer

Grundreparationen av utomhusfälten börjar vara färdig och det tidigare energiproduktionsområdet elektrifierar snart kulturen i östra innerstaden.

Se också: Stadskulturen strömmar till Södervik

Pages

Subscribe to Nytt i Helsingfors RSS