Här bor man nära havet, stora rekreationsområden och mångsidig service. Metron gör vardagen smidig, och till befolkningsmängden motsvarar Nordsjö en medelstor finsk stad. Nordsjö valdes till årets stadsdel 2017, inte att undra på eftersom Solvik är Helsingfors Riviera.

Den nya stadskärnan i Nordsjö byggs kring metrostationen. Den kombinerar de gamla och de nya bostadsområdena med sina tjänster och arbetstillfällen. Nordsjö centrum ska kompletteras och förutom bostäder ska det komma nya affärslokaler med ny service. För det finska gymnasiet Vuosaaren lukio byggs nya lokaler som också är tillgängliga för invånarna på kvällarna.

Kompletteringsbyggandet för med sig nya invånare till Nordsjö och områdets utbud kompletteras av service i det nya Rastböle och nordliga närcentrum. Trots nybyggena förblir närheten till havet och naturen och områdets fantastiska frilufts- och idrottsmöjligheter en viktig del av Nordsjös dragningskraft.

Skogsförorterna bildar ett nätverk

Utvecklingen av Nordsjö handlar inte bara om att bygga nya hus, utan också om en större förändring i stadsutvecklingen. När man började bygga Nordsjö fanns en idé om bostadsområden omringade av naturen, de s.k. skogsförorterna, från vilka man åkte iväg till jobbet och servicen. Idén om ett urbant nätverk styr dagens utveckling i Helsingfors. Staden ska bestå av flera centrum och mellan dem går en funktionell spårvägstrafik. Byggandet och verksamheten är inriktade på centrumen och spårvägar.

Uppdaterad 18.2.2021

Nyheter från Nordsjö

15.3.2021

Färjepassagerare bes om intyg på coronatest i både Tallinn och Helsingfors

Rederierna som trafikerar till Helsingfors kräver att passagerarna har ett intyg på ett negativt...

23.2.2021

Färjepassagerare bes om intyg på coronatest

Från och med tisdagen 23.2 kommer rederierna som trafikerar till Helsingfors att kräva att...

9.2.2021

Från och med 9.2 testar Helsingfors också bilpassagerare i hamnarna

Från ochmed 9 februari erbjuds frivilliga coronatest i Västra hamnens och...

29.1.2021

Provtagningsenheter för coronavirus till Helsingfors hamnar 27.1

Onsdagen den 27 januari sattes det upp provtagningsenheter för coronavirus i Västra hamnens, Ska...

1.12.2020

Årets Energigeni: Spillvärme från Pauligs kafferosteri blir fjärrvärme

I Helens och Pauligs unika pilotprojekt kan spillvärme från Pauligs kafferosteri utnyttjas för...

17.8.2020

Helsingfors öppnar en hälsorådgivning i Västra hamnen

Måndagen den 17 augusti öppnar Helsingfors stad den första hälsorådgivningen för båtresenärer på...

5.8.2016

Lågstadieskolorna Roihuvuoren ala-aste och Vuosaaren ala-aste återvänder till renoverade lokaler

Under sommaren 2016 blir de omfattande ombyggnaderna av Roihuvuoren ala-aste, Vuosaaren ala-aste...

12.4.2016

Helsingfors söker byggherrar för 33 bostadstomter

Helsingfors stad söker byggherrar för 33 tomter och cirka 1 500 nya bostäder. Ansökningstiden för...