Nordsjö har utvecklats från kanterna mot den nuvarande metrostationen. Detta innebär en chans att bygga upp ett nytt centrum för upp till 60 000 invånare, som uppfyller stadsdelens behov; nya tjänster, torg och promenader är på väg. 

Nordsjö nya promenadcentrum

I centrum av Nordsjö förenas fördelarna av urbant boende med den gröna och havsnära miljön. Det finns ett brett utbud av tjänster - Nordsjö idrottshus, kulturcentret Nordhuset, köpcentret Columbus och Nordsjö hälsocentral. Kring Nordsjö metrostation byggs ett nytt centrum för nästan 60 000 invånare.

Till centrumet kommer det nya allmänna platser, bostäder, service, arbetstillfällen och ett nytt, större gymnasium. Metron är Nordsjös trumfkort. Med den kommer områdets invånare snabbt och enkelt från ett ställe till ett annat och den bidrar till stadsdelen promenadcentrum.

Det är viktigt med goda och urbana promenadvägar i planeringen. Redan de närmaste åren kommer det att byggas höga hus bredvid Cirrus.

Först byggs ett nytt gymnasium för 900 elever som kommer att stå klart 2021. Dessutom ordnas det en tävling för Mosaikkvarteret som ligger bredvid gymnasiet.

Planeringen av Solvik fortsätter i Kaffekvarteret

För närvarande håller Kaffekvarteret på att byggas, som förutom stranden och kanalen ska bli Solviks nya höjdpunkt. Kaffekvarteret ligger mellan havet och metron, alltså är Solviks bästa sidor på  gångavstånd.

Solvik är helsingforsarnas egen Riviera, för där finns en av stadens bästa sandstränder intill urbana flervåningshus.

Havsrastböle

Havsrastböle står inför en förändring där befolkningen nästan fördubblas samtidigt som parker och torg samt de offentliga och kommersiella tjänsterna uppdateras. En del av förändringen startar snabbt, men det tar mer än ett decennium att genomföra helheten. 

De nya planerna för Havsrastböle har redan framskridit långt. Omgivningen vid Rastböle station är tät med nya kommersiella utrymmen, och vissa byggnader i bostadsområdet kommer att rivas då det byggs nytt i stället. I detta sammanhang planeras förbättringar av allmänna platser, gator och parker.

 

Kallviksvägens omgivning och den norra delen av närcentrum

På 2030-talet kommer snabbspårvagnslinjen Jokerbanan II till Kallviksvägens område, samt möjligheter för husbolagen att bygga ut sina tomter, vilket innebär nya invånare och nya tjänster på området. Dessutom rustas Ilveskorpiparken upp.

Botbyviken

Nya marina stadsdelar är på kommande till Botbyvikens stränder. Det planeras nytt boende med hög standard, service och rekreationsområden på Botby gårds strandområde, Rastbölestranden och i ett senare skede även kring Rastböle gård. 

Botbyviken är en del av Östra Helsingfors kulturpark, vilket innebär att viken mestadels förblir ett rekreationsområde, vars vandringsleder, guidning och grönområden ska förbättras. Botby gård och Rastböle är 2020-talets port till den östra skärgården.

Uppdaterad 17.2.2020