Nordsjös särskilda styrka är de ovanligt fina och omfattande havs-, grön- och naturområdena. Efter kompletteringsbyggandet förblir Nordsjö grönområdesnät i huvudsak oförändrat. I vissa delar bebyggs grönområdena, men samtidigt öppnas nya grönområden, och vandringslederna utvecklas i samband med byggandet. 

I Nordsjö är det nära till naturen

Varje bostad i Nordsjö ligger mindre än 300 meter från närmaste park eller skog. Nordsjö är nästan helt omringat av gemensamma och sammanhängande grönområden; havet ligger i söder, i öster finns Nordsjö friluftspark och i väster vid Botbyviken finns Östra Helsingfors kulturpark. De trädbevuxna förbindelserna fortsätter ända till Sibbo storskog.

Dessa är även utgångspunkter för framtiden när man bygger nytt. Nybygget kommer i vissa delar att minska grönområdenas totala areal, men samtidigt kommer rekreationsområdena att utvecklas, bland annat genom att strandvägarna i Ramsöhalsen, Botbyviken och Nybondas förbättras. Även naturskyddsprogrammet förs in parallellt med planeringen av markanvändningen.

Nordsjötoppen

Nordsjötoppen är ett egenartat och populärt rekreationsområde i Nordsjö, som har byggts och bearbetats i tio år. Målet är att arbetena på landskapet ska slutföras under 2021. På området finns nya parkeringsplatser, infart, infotavlor och nya vandringsleder. 

Den högsta punkten i området är 60 meter, med fantastiska vyer över hela Helsingfors och Nordsjö hamn. Nordsjötoppens varierade terräng på 60 hektar lämpar sig för mycket, från vandring till skidåkning, från fågelskådning till naturutflykter. På området finns mångsidiga ängar och vackra enbuskage. Nordsjötoppens ängar och buskage är en viktig del av Östra Helsingfors nätverk av ängar.

Nybonds friluftsområde

Inom gångavstånd från Nordsjö tunnelbanestation finns Nybonds stora friluftsområde, över 100 hektar skog och havsstränder. Det är ett fantastiskt utflyktsmål för alla som rör sig i naturen och på naturstigen kan man göra kul uppgifter med koppling till Nybondas natur.

Där finns urskogar och fina höga berg. På Rataudden finns ängar och glon, alltså dammar som separerats från havet. Det finns två träsk i norra delen av skogen. Från stränderna syns havsbukter och Sibbo skärgård. Mitt i Nybondas finns det gamla hemmanet Skata. Från Skataudden har man en ståtlig havsutsikt.

Kallviksudden

Kallviksudden är en vacker ås som sträcker ut sig från Nordsjö. Det är en sandmark som består av en karg och ljus tallskog, ovanlig för Helsingfors. Det finns många fina sandstränder längs med udden. Åsen fortsätter som sandbankar under vattnet.

Uddens ås har fredats som ett separat naturskyddsområde, liksom även landhöjningsängen vid uddens spets. Båda skyddsområdena och det område som omger åsen hör till nätverket Natura 2000 för värdefulla naturobjekt i Europeiska unionen. På uddens långa stränder samlas sjöfåglar och vadare under flytten.

I Nordsjö...

  • är det högst 300 meter från varje bostad till närmaste park eller skog
  • utgör grönområdena 37 procent av arealen
  • utgör grönområdena 35 procent av arealen efter kompletteringsbygget
  • finns det över 20 km kustlinje
  • finns det fyra badstränder
  • finns det sju småbåtshamnar

Uppdaterad 18.2.2020