Nordsjö hamn är huvudleden för hela Finlands utrikeshandel och en betydande plats för företagslivet.

Värme och innovation i Nordsjö hamn

För närvarande finns cirka 2 400 arbetstillfällen i hamnen och dess omgivning. Hamnen besöks årligen av ca 2 000 fartyg och 8,2 miljoner ton gods passerar genom hamnen under året.

Vid hamnen finns det ett antal lediga företagstomter som ägs av staden.

Helen Oy planerar ett kraftverk i hamnen som ska producera 250 MW biovärme. Biovärmeanläggningen hör till Helsingfors klimatneutrala energiproduktion som ska tas i bruk år 2024. De befintliga kraftverken kompletteras med ett 13 MW havsvärmekraftverk och till området ska även komma ett stadsraffinaderi.

Helen och Paulig undersöker gemensamt om man kan använda överskottstemperaturen från Pauligs rosteri i fjärrvärmenätet. I hamncentret finns också  Googles systerbolag Wing, som använder drönare för matleveranser.

Nordsjö hamn på Helsingfors hamns webbplats > >

Uppdaterad 17.2.2020