Kontaktuppgifter för Nordsjö

Områdesbyggande
Stadskansliet, områdesbyggande
Projektchef Leena Pesonen
Tfn 09 310 36104

Planläggning
Stadsmiljösektorn, detaljplaneläggning
Teamchef Tuukka Linnas
Tfn 09 310 37308

Trafikplanering
Stadsmiljösektorn, trafik- och gatuplanering
Trafikingenjör Janne Antila
Tfn 09 310 20355

Parker och grönområden
Stadsmiljösektorn, lokal planering
Landskapsarkitekt Elise Lohman
Tfn 09 310 26349

Skolor och daghem
Fostrans- och utbildningssektorn, lokaltjänster
Enhetschef Carola Harju
Tfn 09 310 42542

Uppdaterad 17.2.2020