De fantastiska transportförbindelserna och de mångsidiga tjänsterna gör Nordsjö till Helsingfors östligaste urbana centrum.

Urban service i en havsnära miljö

Spårtrafiken blir en allt viktigare del av Nordsjös dragningskraft. Utöver metron ska snabbspårvägen Jokerbanan i framtiden föra med sig passagerare från Nordöstra och Norra Helsingfors till Nordsjö.

Det finns redan ett brett utbud av service - butiker, motionstjänster, lekparker och skolor. Köpcentret Columbus är byggt på en bro som förbinder Nordsjö stadsdelar, över Norvägen och metrostationen. 

Simhall, bollhallar och motionsanläggningar finns i det utvidgade idrottshuset,  och Nordhuset med sin internationellt kända arkitektur  erbjuder kulturella upplevelser för alla åldrar. I centrum finns Nordsjö vårdcentral och bredvid den byggs det ett seniorcenter de närmaste åren.

Ny skola startar en förändring av centrum

Den första stora byggplatsen grundlades 2019 i metrostationens omedelbara närhet. En ny skola för 900 gymnasister kommer att byggas och den ska vara färdig hösten 2021. Det nya gymnasiet genomförs som ett livscykelprojekt.  Gymnasiets lärmiljöer planeras så att de motsvarar framtidens inlärningsbehov och man har tagit hänsyn till olika former av inlärning. Undervisningslokalerna planeras vara multifunktionella och flexibla.

Samtidigt utlovas kombilokaler för Nordsjöbornas fritidsaktiviteter och hobbyer eftersom lokalerna kan användas kvällar och helger, vilket erbjuder verksamhetsmöjligheter för föreningarna i området. Det reserveras plats för den grundläggande konstutbildningen för barn och unga och man undersöker även möjligheten att placera affärslokaler och boende i samband med gymnasiet.

Mångsidig motion och friluftsliv

Det finns obegränsade möjligheter till friluftsliv i en naturmiljö nära havet och skogen. Det finns även tjänster för naturturism, Rastböle campingplats, och rekreation till havs möjliggörs av bland annat de sju småbåtshamnarna i Nordsjö.

I Nordsjö idrottspark och Mellersta Nordsjö idrottspark kan man bl.a. spela fotboll på utomhusplanen och åka skateboard, och intill golfbanan planeras FC Viikingits fotbollshall. I Nordsjö idrottshus, som ligger intill metrostationen, kan man simma, cykla, spela boll, gymnastisera och motionera.

Nordsjös tjänster i siffror

  • Nordsjö metrostation: 26 800 passagerare per dag
  • Nordhuset 500 000 kulturbesök per år
  • Nordsjö idrottshus: 600 000 idrottare per år
  • Köpcentret Columbus: 6 400 000 shoppare per år
Uppdaterad 17.2.2020