Byggförbudet i Norra Böle förlängs

Böle
21.12.2009

Helsingfors stadsstyrelse har förlängt byggförbudet i Böle bangårdsområde och Landtrafikcentralens område med två år, d.v.s. till utgången av år 2011. Förbudet gäller också Pohjolan Liikennes depå samt Itellas område i Norra Böle.

Byggförbudet har utlysts på grund av att planeringen och planläggningen av området pågår. I Norra Böle norr om Skogsbackavägen har märkts ut ett område för centrumfunktioner och där byggs i framtiden bostäder och lokalutrymmen.

Detaljplanen för bangårdsområdet i Norra Böle är under beredning. För området väster om bangården med Itellas sorteringscentral och Landtrafikcentralen uppgörs en detaljplan år 2015. Byggförbudsområdet ägs av staten, VR-koncernen och Itella.