20-30 våningar höga kontorstorn skall byggas i Böle

Böle
19.1.2010

I nyckelområdet för lokalbyggandet i Helsingfors, Mellersta Böle, har arkitektbyrån Cino Zucchi Architetti från Milano skisserat en kompakt helhet bestående av tio skulpturellt formgivna tornhus med tillhörande fotgängarområden och öppna platser.

I Zucchis den 18 november 2009 offentliggjorda tornhusplaner har det högsta tornet 40 våningar och även det lägsta 20 våningar. Ett så här högt byggande är nytt i Finland. I tornhusens nedersta våningar skulle det finnas affärsutrymmen och vestibuler, ovan om dem kontorsutrymmen och i de översta våningarna bostäder. Lokalarealen har planerats till över 100 000 våningskvadratmeter vilket rymmer 3 000 – 4 000 arbetsplatser. Tornhusområdet är också mycket ekoeffektivt på grund av sitt centrala läge och sin kompakta byggnation.

Bostadsutrymmen skulle tornhusen få cirka 47 000 våningskvadratmeter d.v.s. bostäder för omkring 1 200 invånare. De översta bostadsvåningarna är tänkta att utformas som terrasser med hisnande utsikter över staden. I tornen har därtill skisserats interna parker som sträcker sig i flera våningar. De skulle fungera bl.a. som invånarnas gemensamma utrymmen. I det högsta tornhusets översta våningar planerar man ett utsiktskafé som är öppet för alla.

Helsingfors stad har planerat hela Mellersta Böles område i samarbete med den största markägaren, statsägda Senatfastigheter. Böle skall bli Helsingfors andra centrum där det i framtiden inrättas tusentals nya arbetsplatser.

Planeringstävling för centrumkvarteret

Byggandet av nya Mellersta Böle börjar i dess hjärta, i centrumkvarteret som skall resa sig på båda sidor om Böle station, norr om tornhusområdet. Helsingfors stad och staten arrangerar en planerings- och investeringstävling för området under år 2010. Stadsplaneringskontoret uppgör på basen av det vinnande förslaget en detaljplan för centrumkvarteret i samarbete med den investerare som vinner tävlingen. Staten och staden säljer den byggrätt som detaljplanen innehåller till investeraren som sedan svarar för byggandet av området. Byggandet börjar omkring år 2014.