Reservering på Busholmen för Tallink Siljas huvudkontor

Busholmen
19.1.2010

Tallink Siljas huvudkontor i Finland byggs sannolikt på Busholmen intill Västra hamnen. Helsingfors stadsstyrelse beslöt den 14.12.2009 att reservera en tomt på Busholmen för huvudkontoret. På tomtens södra del planeras kontors- och affärsutrymmen eller ett hotell. Byggnadsmassan skulle skydda Busholmens bostadsområde från fartygsbullret.

Reserveringen gjordes för Nordea Livförsäkring Finland Ab och byggnadsföretaget Hartela. Byggobjektet skulle ägas av Nordea Livförsäkring Finland och byggas av Hartela. Reserveringen på tomtens norra del är i kraft till slutet av år 2010 och reserveringen på den södra delen till slutet av år 2012.

Hela tomtens byggrätt är 19 000 våningskvadratmeter, varav Tallink Siljas huvudkontor skulle ta i anspråk ungefär 4 000 våningskvadratmeter. Byggandet av huvudkontoret skulle påbörjas sommaren 2010. Fastigheten skulle inrymma Tallink Siljas huvudkontorsfunktioner som nu är i Böle och Esbo.

Utarrenderingen av tomten och en tillhörande köpoption skall ännu godkännas av Helsingfors stadsfullmäktige.