Rock i juni på Byholmen i Fiskehamnen

Fiskehamnen
19.1.2010

Rockdiggarna utlovas en ny konsertplats nästa sommar i Helsingfors då evenemangsarrangören Live Nation Finland bygger en friluftsscen för världsstjärnor i Fiskehamnen. Promotorn Risto Juvonen från Live Nation berättar att artistnamnen börjar ta form under januari månad och att programbyrån ser det som möjligt att arrangera t.o.m. flera konserter i området.

Stadens fastighetsnämnd har beslutat att arrendera ut till Live Nation Finland ett drygt nio hektar stort område på Byholmen i Fiskehamnen för att arrangera rockkonserter. För områdets användning under tiden 27.5.-30.6.2010 uppbärs en engångshyra på 45 000 euro.

Live Nation är världens största evenemangsarrangör och ordnar årligen över 22 000 konserter för 1 600 artister i 33 länder. Live Nation Finland arrangerade senaste augusti Madonnas storkonsert på Busholmen. Konserten samlade omkring 85 000 åhörare.

Det nya konsertområdet ligger på Fiskehamnens blivande bostads- och kontorsområde. Det med stängsel omgärdade området har tidigare använts som upplagsplats för importerade bilar men är som bäst tomt i sin helhet. Byholmsfältet är för tillfället det enda större omgärdade området i Helsingfors. Tack vare sitt läge och sin jämnhet lämpar det sig bra för att arrangera konserter.

Ingången till konsertområdet sker via den tidigare Sörnäshamnens forna lagerområde. Det rekommenderas därför att man kommer till fots. Närmaste metrostation, Fiskhamnen, ligger på 600 meters avstånd och många bussar och spårvagnar trafikerar längs Tavastvägen.

Staden ställer stränga krav på konsertarrangören. Live Nation skall svara för alla kostnader som föranleds av att området omändras till konsertplats. Hyresgästen skall också ombesörja att konsertområdet och dess närmaste omgivning städas upp omedelbart efter varje tillställnings slut eller betalar staden för de kostnader som uppstädningen föranleder.