Tomtreserveringstävling för småhus i Hongasmossa

Hongasmossa
19.1.2010

Helsingfors stad arrangerar en tomtreserveringstävling vars mål är att skapa ett energieffektivt och ekologiskt hållbart småhusområde i Hongasmossa, Malmgård. Områdets byggrätt är 13 000 våningskvadratmeter. Det skall byggas radhus och egnahemshus.

Tävlingen skall genomföras våren och sommaren 2010 och den avgörs på hösten samma år. Byggandet skulle ske åren 2011-2014. Tävlingsområdet har totalt 29 tomter. Antalet bostäder blir 90.110. Av byggrätten skall 45 procent byggas som Hitas-, delägar- eller bostadsrättsbostäder.

Tomtreserveringen genomförs som en kvalitetstävling, d.v.s. småhustomternas byggare väljs enligt hur högklassiga respektive byggplaner bedöms vara. För bedömning av förslagen utvecklas en ny kriteriauppsättning för byggandets ekoeffektivitet. Samtliga bostäder bör uppfylla den högsta energieffektivitetsklassens d.v.s. A-klassens krav.

Hongasmossas reserveringsområde gränsar i norr och öster till Myrbacka och Råtorp i Vanda samt i söder till Malmgårds utfyllnadsbacke. Staden äger området i sin helhet.