Alpbyn får 88 nya stadens bostäder i höst

Uutta Helsinkiä
21.1.2010

I Alpbyn är byggandet nu i god fart. Nyligen firades taklagsfest vid Alpbygatan 1 och Tattargatan 11, där Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå Att låter bygga nya stadens bostäder, som blir färdiga på hösten 2010.

Vid Alpbygatan 1 byggs Jakomäen Kiinteistöt Oy:s hyresbostäder i ett fem våningars flervåningshus. Bostäderna blir mellan drygt fyrtio kvadratmeters tvårummare och upp till över etthundra kvadratmeters femrummare. I alla bostäder inrättas egen bastu.

Tattargatan 11 blir en helhet bestående av ett fyra våningars och ett fyra-sex våningars bostadshus. Detta Helsingin asumisoikeus Oy:s bostadsobjekt får 52 bostadsrättsbostäder; allt från tvårummare upp till femrummare. I bostäderna inrättas egen bastu och i en del av bostäderna kommer det också att finnas loft.

Information om objektet Alpbygatan 1 finns på Jakomäen Kiinteistöt Oy:s nätsidor (på finska)
Information om objektet Tattargatan 11 finns på Att:s nätsidor (på finska)