Helsingfors och Sibbo bytte fastigheter i Östersundom och Nickby

Östersundom
2.2.2010

Efter de tidigare svåra kommuninkorporeringsförhandlingarna har det praktiska samarbetet mellan Sibbo och Helsingfors avancerat under det gångna året i en god riktning. Beträffande ungdomsgården Östis fastighet i Östersundom,som i nästan ett halvt år var stängd, förhandlades det fram ett hyresavtal och Östis öppnades på nytt i fjol.

”Också planeringssamarbetet mellan kommunerna har varit mycket fruktbart”, konstaterade Sibbo kommuns utvecklingsdirektör Mikko Aho som tillsammans med mätnings- och fastighetschefen Pekka Söyrilä besökte Helsingfors stads fastighetskontor i samband med angelägna markaffärer mellan kommunerna.

I en byteshandel fick Helsingfors drygt nio hektar mark i utbyte mot drygt 16 hektar vattenområden i mellersta Östersundom, där staden aktivt strävar till att utöka sitt markinnehav. Sibbo fick å sin sida också Nickby forna sjukhus administrationsbyggnad inklusive dess en hektar stora tomt samt inemot 23 hektar mark i närheten av Bastukärrets industriområde vid gränsen till Kervo. Det är Sibbos avsikt att sanera den drygt 50 år gamla administrationsbyggnaden till ämbetshus. Inalles var byteshandelns värde drygt två miljoner euro.

Fastighetskontorets chef Mikael Nordqvist var särskilt nöjd med att man i samband med affären kunde komma överens också om vissa fastigheter som varit mål för en förvaltningstvist mellan kommunerna. Nordqvist hoppades att det framgångsrikt inledda nya förhandlingssamarbetet skall få en resultatrik fortsättning.