Huvudstadsregionen presenterar sig på Bostadsmarknaden

Kvarnbäcken
24.3.2010

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla visar upp sig tillsammans på Bostadsmarknaden i Helsingfors mässcentrum den 25–28 mars. Städernas avdelning har tre teman: Tillsammans för invånarnas bästa, Vi bygger nytt och Vi utvecklar gammalt.

Under temat Vi bygger nytt presenterar Helsingfors sina nya havsnära bostadsområden Busholmen, Fiskehamnen och Kronbergsstranden och stadens blivande sekundärcentrum Böle. Ett gemensamt projekt med Esbo och Vanda är Kungseken, där kommungränserna överskrids i invånarnas vardag.

I anslutning till temat Vi utvecklar gammalt har Helsingfors samlat uppgifter om Kvarnbäckens centrum, som får en ansiktslyftning, och om förortsprojektet, utvecklingsprogrammet för flervåningshus och hissbyggen i gamla hus.

De Helsingforsobjekt som presenteras under temat Tillsammans för invånarnas bästa är småhusstaden i trä i södra Kvarnbäcken, individuellt och urbant småhusboende i Ormusåker och Alpbyn och ekologiskt hållbart småhusboende i Hongasmossa. Dessutom ges det handledning i hur ansökan om en tomt går till i Helsingfors, hur en hyres- eller tjänstebostad ska sökas och vad som bör beaktas vid bostadsbyte.

Avdelningens läge i mässcentrum är hall 3, plats nr 3e11.

Kontaktinformation och öppettider för Bostadsmarknaden