Planeringen av Busholmens Low2No-kvarter kör igång

Busholmen
13.4.2010

Sitra, SRV och VVO har slutit ett planeringsavtal för Busholmens s.k. Low2no-kvarter tillsammans med ett planeringsteam som leds av den engelska planeringsbyrån ARUP. Planeringen kör igång omedelbart. Målet är att genomföra kvarteret så att det är färdigt år 2012. Detta 60 miljoner euros utvecklingsprojekt skall främja målsättningarna för ett byggande som har låga koldioxidutsläpp.

Sitra arrangerade ifjol somras en internationell planeringstävling för hållbart byggande, till vilken det av 75 sökande sållade ut sig fem internationella planeringsteam. Tävlingen vanns av den engelska planeringsbyrån ARUP, till vars team hör också den tyska arkitektbyrån Sauerbruch-Hutton och italienska Experienta, som specialiserat sig på att utveckla hållbara levnadssätt. I planeringsarbetet kommer det att delta också flera finländska planeringsbyråer. Deras arbetsandel växer an efter som projektet fortskrider. Projektets helhetskostnader beräknas uppgå till 60 miljoner euro.

Projektet inbegriper en betydlig andel av sådant utvecklingsarbete som ansluter sig till ett byggande som har låga koldioxidutsläpp och är energieffektivt. Man eftersträvar så låga utsläpp och så liten energikonsumtion som möjligt. Sitra satsar också på att sprida erfarenheterna och lärdomarna av projektet till aktörerna inom fastighets- och byggbranschen. Low2No-kvarteret är ett av Sitras spetsprojekt för att främja energieffektivitet.

Utvecklingsprojektets parter – Sitra, SRV och VVO – satsar var och en på forskning och utveckling samt planering och genomförande av nya hållbara lösningar inom ramen för sina byggrättigheter. I enlighet med det ömsesidiga avtalet skall SRV bygga och sälja de fritt finansierade och Hitas-bostadsobjekten samt kontors- och affärsutrymmena, VVO åter skall låta bygga och äga de räntestödda hyresbostadsobjekten och Sitra i sin tur en del av kontorsutrymmena.

Kvarterets totala byggrätt är 22 000 våningskvadratmeter. Utsläppen skärs ner med hjälp av hur byggnaderna planeras, konstrueras och används samt hur trafiken arrangeras och maten produceras.