Busholmen får en koncentration av svenskspråkig kultur

Busholmen
22.4.2010

I Busholmens startområde reserveras ett kvarter för ett storprojekt för svenskspråkig kultur, Kvarteret Victoria -centret.

Vid Busholmens huvudgata intill en park planeras Kvarteret Victoria, som skall bli ett öppet center för svenskspråkig kultur, service och boende. Fastighetsnämnden har beslutat reservera utrymme i Busholmens kvarter nr. 20817 för Föreningen Kvarteret Victoria rf:s utvecklingsprojekt.

Föreningen skall genomföra ett center för svenskspråkig kultur, boende och service i kvarteret. I kvarteret skall enligt nuvarande planer placeras utrymmen för teater- och annan offentlig kulturservice, utrymmen för vård- och fritidsservice riktad till barn och ungdom samt också bostäder.

Många svenskspråkiga kulturinstitutioner och organisationer har redan meddelat om sitt intresse att flytta sin verksamhet till området. Bland dessa är bl.a. Finlands äldsta barn- och ungdomsteater Unga Teatern, Pro Artibus -stiftelsen som planerar ett center för visuell konst, Svenska folkskolans vänner och Svenska studiecentralen som genomförare av en planerad ungdomsverkstad i kvarteret, och Finlands svenska Marthaförbund. En del av servicen i kvarteret kunde eventuellt produceras också av Helsingfors stad.

Projektets genomförande förutsätter en ändring av ikraftvarande detaljplan.