Fiskehamnens byggtida bruk och miljökonst syns i gatubilden

Fiskehamnen
3.6.2010

I Fiskehamnens områdesbyggprojekt påbörjades våren 2009 ett långsiktigt miljökonstprojekt som skall göra Fiskehamnen trivsam redan under dess byggtid. För att förbättra trivsamheten för dem som flyttar in mitt ibland byggarbetsplatserna men också för andra stadsbor planeras permanent miljökonst i området, byggtida konst och ett mångsidigt temporärt bruk av området.

Målet är att förmedla information om Fiskehamnens historia och framtid samt locka stadsborna att komma och uppleva områdets atmosfär och magnifika vyer ut över den omkringliggande staden.

Miljökonstarbetet dirigeras av stadens ekonomi- och planeringscentral, kordinator och genomförare är planeringsbyrån Part Oy och projektet finansieras med våningskvadratmeterrelaterade avgifter som uppbärs av områdets byggherrar.

Strandrutt öppnas på Helsingforsdagen 12.6.

Helsingfors stad öppnar på före detta Sörnäs hamns område en strandrutt som är öppen sommartid. Den cirka tre kilometer långa leden som är avsedd för fotgängare och cyklister lever i takt med hur byggarbetena fortskrider. Leden erbjuder stadsborna tillträde till ett område som tidigare var stängt för allmänheten. Längs rutten utplaceras bl.a. spelplaner, stadsodlingar och ett konststaket. Till leden flyttas också containers som får olika slags aktiviteter. Containers överlåts till organisationer och områdets byggherrar. Själva rutten märks ut med grön målfärg på asfalten.

Strandrutten öppnas den 12.6.2010 klockan 14 av stadsdirektören Jussi Pajunen. På Helsingforsdagen trafikerar en gratis vattenbuss till Fiskehamnen från Sjötullstorget i Kronohagen klockan 12-18, och det väntas mycket besökare till området. Öppningens huvudtillställning är en ”Fiskehamnsdans”, ett evenemang där man kan nå gammaldags stämmningar i takt med dansbandet Isku-Pojat.
 

Strandrutt på finska