Krabbparkens parkplan i Östersundom godkändes i nämnden

Östersundom
3.6.2010

Krabbparkens parkplan i Östersundom godkändes i stadens nämnd för allmäna arbeten den 1.6.2010. Den år 1997 byggda lekplatsens sanering är den första parkplanen som uppgjorts för det från Sibbo till Helsingfors överlåtna Östersundomområdet. De i bruk slitna lekredskapen och möblemangen förnyas, belysningen ökas och förrådsskjulets kondition rustas upp.

Man strävar också till att med nya lösningar få bukt på huggormarna som pinat parken, bl.a. genom en undersökning som utförs av en huggormsexpert. Såvitt situationen på basen av undersökningen så kräver installeras ett huggormsnät runt parken så att ormarna inte kommer åt att skada barnen som leker i parken.

I parken finns en privat dagtant två dagar i veckan.