Kvarteret Stuvarn i Fiskehamnen får nya flervåningshus

Fiskehamnen
3.6.2010

Den tomtöverlåtelsetävling som Helsingfors stad arrangerade i Fiskehamnen har nu avgjorts. Tomtöverlåtelsetävlingen arrangerades för tre tomter i kvarteret Stuvarn som ligger söder om Brändö bro och som är en del av ett nytt marint stadslandskap.

På tomterna byggs totalt 105 flervåningshusbostäder samt restaurang- och kaféutrymmen. Av bostäderna är cirka hälften Hitas-bostäder med ett genomsnittligt maximiförsäljningspris på omkring 3 400 euro per kvadratmeter. Till tävlingen hörde därtill genomförande av tomternas parkeringsanläggning och utförande av grundläggningarna för stadsvillor på de angränsande tomterna.

Två tävlingsbidrag inlämnades inom utsatt tid. Den avgörande faktorn blev bostädernas planering, och Helsingfors stads fastighetsnämnd valde ett förslag som namngivits ”ATSIMUUTTI” till segrare. I det vinnande förslaget är bostadstyperna mångsidiga och havets närhet har utnyttjats på ett fint sätt. Bakom förslaget står arkitektbyrån Sarc Oy med arkitekterna Annukka Pietilä och Jan Söderlund som huvudplanerare. Bygget av tomterna genomförs av NCC Rakennus Oy.

Till reservplats valde nämnden förslaget ”KIRJAVA SATAMA” (”brokiga hamnen”) som hade planerats av arkitektgruppen A6 Oy med Tapio Saarelainen och Jaakko Sutela som huvudplanerare. Förslaget skulle genomföras av SRV Asunnot Oy.

Byggarbetena på tomterna beräknas börja nästa år och de första bostäderna kan vara färdiga sommaren 2012. Tävlingsresultaten offentliggörs vid en tillställning den 7.6.2010 med början klockan 10 i stadsplaneringskontorets auditorium, adress Folkskolegatan 3. Illustrationsbilder av vinnarförslagen finns till påseende på fastighetskontorets webbplats, adress www.hel.fi/kv/tontti.