Kvarnbäckens nya köpcentrums grundsten har murats

Kvarnbäcken
7.7.2010

Omkring hundra inbjudna gäster och ett par hundra invånare följde med den festliga tillställningen där grundstenen för Kvarnbäckens nya köpcentrum murades till takt av tonerna från en blåsorkester. Tal hölls av bland andra Helsingfors biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä, Asuntosäätiös VD Anja Mäkeläinen och Citycons landsansvariga för Finland Kaisa Vuorio.

Om ett par år ståtar det nya köpcentret i Kvarnbäckens centrum och i samma komplex ingår också omkring 250 bostäder.

Enlig Myllypuro-seuras webbsidor berättade biträdande stadsdirektören Hannu Penttilä vid grundstensevenemanget att man nu håller på att skapa ett nytt Helsingfors i Kvarnbäcken, och ifrågavarande område kommer de närmaste åren att vara ett särobjekt för Helsingfors stads många olika projekt.

Kvarnbäckens köpcentrum har redan i flera decennier varit en stark handelsplats och en träffpunkt för kvarnbäcksborna. Till det nya köpcentret kommer man lätt med offentliga kommunikationsmedel och de nya anslutningsramperna som skall byggas från Ring I till Kvarnbäcksvägen och Hallonbergsvägen underlättar ytterligare köpcentrets tillgänglighet. Som en följd av det nya köpcentret förstärks det befolkningsmässigt i tillväxt stadda områdets både service och image. Om ett par år har kvarnbäcksbona också ny hälsostation, mödrarådgivning, specialläkare, tandvårdsklinik, laboratorium och psykiatriskt dagsjukhus – allt detta i det nya köpcentrumskomplexet.

Kvarnbäckens nya köpcentrum kommer att bestå av fem separata byggnader och komplexet blir färdigt i början av år 2012. Den areal som är till uthyrning i köpcentret skall uppgå till 7 300 kvadratmeter. Antalet parkeringsplatser kommer att bli omkring 270 av vilka cirka 230 är kund- och invånarplatser och 40 är avsedda för anslutningsparkering. Icecapital Housing Fund II, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Asuntosäätiö låter bygga totalt 255 bostadsrättsbostäder i samband med köpcentret.

Affärsutrymmena i Kvarnbäckens nya köpcentrum ägs av Citycon Abp.

Publicerad: 15.6.2010