Stadskulturen strömmar till Södervik

Fiskehamnen
7.7.2010

Grundreparationen av utomhusfälten börjar vara färdig och det tidigare energiproduktionsområdet elektrifierar snart kulturen i östra innerstaden.

Grävskoporna rumsterar fortfarande på Söderviks tidigare kraftverksområdes gårdsplan. ”Visst har det dykt upp smärre överraskningar under arbetets gång. Då vi grävde på gårdsplanen hittade vi bl.a. grunderna till tre byggnader och en liten gasklocka. Vi blir slutligen tvungna att frakta bort 57 000 ton jord. Det motsvarar ungefär vad som ryms i ett ett badkar per varje helsingforsare”, illustrerar projektets omfång VD Stuba Nikula från fastighetsaktiebolaget Kaapelitalo, som administrerar området.

Områdets marksanering och bygget av det fastighetstekniska nätet har emellertid avancerat nästan som planerat. Men framför står fortfarande en lång räcka av arbetsskeden. Fastigheternas konditionskartläggningar och grundreparationer beräknas ta ännu fem år i anspråk och förutsätta investeringar på ungefär 10 miljoner euro.

I en del av byggnaderna är reparationerna redan i full gång. Det nya cirkuscentret Cirko torde inleda sin verksamhet i Södervik i början av år 2011 då grundreparationen av den s.k. maskinrumsbyggnaden blir färdig. Då får Södervik ett också med europeisk måttstock mätt betydande nytt förevisnings-, övnings- och verksamhetscenter för cirkusgrupper där man också skall inrymma Informationscentralen för cirkus i Finland samt Teaterhögskolans planerade utbildning av cirkuskonstnärer.

Bredvid maskinrumsbyggnaden iståndsätts i den s.k. kontrollbyggnaden Oranssi rf:s verksamhetscenter för unga enligt principen ”sakta men säkert”. Den tidigare rivningshotade byggnaden vaknar till nytt liv igen inom cirka tre års tid, mestadels tack vare frivilligt arbete. Då lokalen är färdig skall där fungera bl.a. musikklubbar och work shops samt Oranssis kafé.

Graffitiplanket i bruk igen under sommaren

Ett tillåtet och för alla öppet plank för graffitimålning reses igen i slutet av sommaren till alla ”stadsmålares” glädje. Efter att Helsingfors kultur- och biblioteksnämnd hade beviljat planket i Södervik Helsingfors kulturgärning -priset för år 2009 på 5 000 euro säkerställdes också plankets finansiering.

”Graffitiplankets nya plats och öppningsdatumet är ännu under övervägning. Men där väntar de gamla skivorna på att bli uppställda. Och de är nog i ganska stadigt skick efter förra sommarens många lager av målfärg”, pekar Nikula mitt i maskinrumsbyggnadens renoveringskalabalik.

”Vi tog inte emot utereserveringar i sommar före Flow Festival i augusti, men allt ser nu bra ut och grävskoporna försvinner snart från tomten. De fina uteområdena är ändå en utmaning för oss eftersom sommaren är kort. Kunde här på vintern kanske finnas t.ex. en halfpipe eller ett urbant skidspår”, filosoferar Stuba Nikula.

Text: Timo Saari
Foto: Tuulikki Holopainen

Publicerad: 16.6.2010