Planerna för Kungseken och Hongasmossa börjar genomföras

Hongasmossa
10.1.2011

Hongasmossa och Kungseken som båda ligger nära ”trestadsröset” mellan Helsingfors, Vanda och Esbo skall byggas kompakt och urbant för att motsvara moderna ekologiska, upplevelsemässiga och gemenskapliga boendebehov. Serviceutbudet och dess efterfrågan kan vara flexibelt oberoende av vilken av de tre städerna man råkar bo i.

Områdena förvandlas till pigga stadsbyar under detta årtionde. Åren 2012-2013 börjar de första småhusen och flervåningshusen resa sig.

Markstabiliseringen och gatubygget i Kungseken börjar fr.o.m. år 2012. Markstabiliseringen och gatubygget i Hongasmossa inleds år 2011 och bygget av barndaghemmet Honkasuo år 2012.

 

Projektområdenas investeringar 2011-2015

Budg. 2011 milj.€

Plan 2012 milj.€

Plan 2013 milj.€

Plan 2014 milj.€

Plan 2015 milj.€

 

Beslutat

Planerat

Planerat

Planerat

Planerat

Kungseken

0,0

2,0

1,5

1,6

5,8

Kungsekens markstabilisering

 

 1,5

 1,5

 

 

Kungsekens gatubyggen 

 

 

 

 0,6
 1,4

Tavastehusleden, Kungsekens anslutningsramp 
 
 
 
 1,0
 3,0

Kungsekens parkbyggen 

 
 
 
 
 

Idrottsparken 
 
 
 
 
 0,8

Badstranden 
 
 0,5
 
 
 0,6

 
 
 
 
 
 

Hongasmossa
 3,6
 4,1
 4,1
 2,3

 0,5

Hongasmossas markstabilisering 
 3,0
 2,7
 2,0
 
 

Hongasmossas gator 
 0,5
 1,3
 1,3
 1,3
 0,5

Barndaghemmet Honkasuo
 0,0
 0,1
 0,9
 1,0