Ta ställning till Östersundomplanerna på nätet

Östersundom
3.5.2011

Ett utkast till en gemensam generalplan för Östersundom har blivit färdigt och hålls tillgängligt t.o.m. 23 maj. Du kan säga vad du anser om Östersundomplanerna i en diskussion på nätet och vid öppna möten i maj. Du kan dessutom framföra en officiell åsikt. Det är tänkt att Östersundom ska bli en tätbebyggd småhusstad med ca 65 000–70 000 invånare och 10 000–15 000 arbetstillfällen.

Du kan delta i diskussionen om generalplanetemana på webbplatsen Yhteinen Östersundom. Vi hoppas på kommentarer om de stora linjerna i planeringen och om trafiklösningarna, naturen och småhusboendet. På webbplatsen kan du också följa hur beredningen avancerar och studera generalplaneutkastet och beredningsmaterialet.

Utöver att antalet invånare och arbetstillfällen framgår är det i generalplaneutkastet mer allmänt angivet hur gränserna för de nya områdena går och var trafiken löper. Det aktuella utkastet till en gemensam generalplan och det därtill hörande beredningsmaterialet är den första versionen av Östersundomplanerna.

Det finns fyra möjligheter i maj att delta i ett möte om Östersundomplaneringen:

torsdag 5 maj kl. 17–20 Plattformen, Narinken 2, Helsingfors
måndag 9 maj kl. 17–20 Kuntokallio, Kuntokalliovägen 6, Helsingfors
onsdag 11 maj kl. 17–20 Zachrisbackens skola, Knutersvägen 924, Helsingfors
torsdag 12 maj kl. 17–20 Länsimäen koulu, Pallastunturivägen 27, Vanda

Skriftliga åsikter om generalplaneutkastet och det övriga beredningsmaterialet ska framföras senast 23 maj till Östersundomkommittén (kontakt).

Webbplatsen Yhteinen Östersundom