Pisara-banans utredningsplan framlagd

Böle
13.5.2011

Det statliga Trafikverket har i samarbete med intressentgrupper utarbetat en utredningsplan för Pisara-banan. Pisara-banan är en järnväg under Helsingfors innerstad, där tågen går i två parallella bergtunnlar. Banan innehåller nya underjordiska järnvägsstationer, 3–5 stationer beroende på projektalternativ. Banans längd är ungefär 7–10 km.

Utredningsplanematerialet hålls i enlighet med 22 § i banlagen (110/2007) framlagt 13.5–13.6.2011 på Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16. Eventuella anmärkningar mot utredningsplanen riktas till Helsingfors stadsstyrelse. Anmärkningarna ska vara registratorskontoret till handa senast 13.6.2011 kl. 16.00. Registratorskontorets postadress är PB 1, 00099 Helsingfors stad. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Helsingfors 13.5.2011   Förvaltningscentralen