Crusellbron och informationscentret Uppropskontoret invigs i juni

Busholmen
19.5.2011

Alla är välkomna då Crusellbron och informationscentret Uppropskontoret på Busholmen invigs i juni. Busholmens brandstation är också inrymd i den byggnad där uppropskontoret i den forna hamnen verkade.

Till programmet hör ett invigningstal av stadsdirektör Jussi Pajunen, en musikhälsning från Crusell-samfundet, informationssnuttar om Busholmen, ett kåseri av Hannu Mäkelä, reggaemusik och servering.

Invigningsevenemanget börjar kl.15 den 14 juni. Adressen är Stillahavsgatan 1. Programmet preciseras ytterligare.