Helsingfors stads miljöpris 2011 gick till Dodo rf

Fiskehamnen
3.11.2011

Mottagaren av Helsingfors stads miljöpris 2011 offentliggjordes torsdagen den 3 november 2011. Årets tema var mat. Staden sökte ett företag, en organisation eller en person från Helsingfors som i sin verksamhet kombinerar ett tryggt och hälsosamt livsmedel med miljövänlighet. Vinnaren får fritt använda symbolen för Helsingfors stads miljöpris.

Sammanlagt 45 förslag på pristagare kom in inom utsatt tid. Bland förslagen valde biträdande stadsdirektören för Helsingfors stads byggnads- och miljöväsendet, Pekka Sauri, Dodo rf:s stadsodlingsverksamhet som vinnare.

Sauri motiverade sitt val bland annat med att Dodo rf har varit föregångare i Finland inom främjande av stadsodling och väckt debatt om bättre utnyttjande av stadsrummet. Organisationen har visat att stadsodling kan vara en del av en ändring av matproduktionen i riktning mot en mer decentraliserad produktion med lägre kolutsläpp. 

Dodo är en finländsk miljöorganisation som grundades år 1995 och som studerar problemen ur samhällets perspektiv. Dodo inledde stadsodlingsverksamheten våren 2009, inspirerad av föreningens temaår ”Städer och mat”. 

Mat som odlas i städer utgör en betydande del av den globala matproduktionen. Dodos stadsodlingsgrupp utforskar möjligheterna till matproduktion i Helsingfors och uppmuntrar stadsborna att själva odla en del av sin mat. Tanken bakom stadsodling är att producera grönsaker lokalt och ekologiskt. Då är matens kolavtryck betydligt mindre än om maten skulle produceras i växthus eller transporteras över längre avstånd.

Inom stadsodlingen föredrar man odling i lådor, vilket ger ett rent växtunderlag och inga miljögifter från marken samlas i växterna. Prov som tagits på Dodos stadsodlingar har undersökts i MetropoliLab. I undersökningarna hittades inga tecken på tungmetaller, PAH-föreningar eller kolibakterier.

Stadsodlarna har varit verksamma tre år bl.a. i Mellersta Böle och i Fiskehamnen. Med hjälp av lådtalkon har de dessutom understött bostadsaktiebolag med att anlägga odlingslådor på gårdsplaner.

Helsingfors stads miljöpris är ett erkännande för ett värdefullt arbete för vår gemensamma omgivning och vår välfärd. Tävlingen har ett nytt tema varje år. Priset har delats ut sedan år 2008. Priset kan tilldelas ett företag, en organisation, en privatperson, ett ämbetsverk eller en inrättning, en skola, ett daghem eller någon annan liknande organisation.