Helsingfors och Sibbo håller på att överenskomma om stora markaffärer

Östersundom
2.3.2012

Helsingfors har för avsikt att köpa två större markområden i Östersundom av Sibbo kommun för sammanlagt 33 milj. euro. Helsingfors och Sibbo har uppnått ett preliminärt förhandlingsresultat men markaffären ska ännu godkännas av fullmäktige i Sibbo och fastighetsnämnden och fullmäktige i Helsingfors. 
 
Markområden på sammanlagt 45.5 ha övergår till Helsingfors. Det större  är på 28.5 ha och finns i Östersundom centrum sydväst om Landbo mellan Borgå motorväg och Nya Borgåvägen. Det andra området finns på nordvästra sidan av Björnsö. Helsingfors stad håller på att göra upp en generalplan där båda områdena ingår, och de är därför försatta i byggförbud. Områdena har tidigare varit detaljplanerade.
 
Östersundom, som tidigare hörde till Sibbo kommun, överfördes till Helsingfors år 2009. Helsingfors äger för tillfället 1055 ha mark i Östersundom vilket utgör 36 % av hela områdets markareal. Anskaffandet av mark är viktig för Helsingfors och underlättar planläggningen av de centrala delarna av Östersundom. I Östersundom centrum planeras ett affärscentrum samt våningshus och småhus på vardera sidan av metrostationen. Området på Björnsö används numera huvudsakligen för rekreation. I planerna ingår att där bygga småhus och ett promenadstråk längs stranden.
 
Samtidigt säljer Helsingfors ett område på 6,5 ha åt Sibbo för 260 000 euro. Området finns i Majvik och består av råmark. Marken hör till det område där kommunerna nu håller på att göra upp  en gemensam generalplan. Sibbo kommuns markägo på området är litet.  Sibbo har för avsikt att planlägga området för bostäder och arbetsplatser.

Karta med detaljer om markaffären.