Gång- och cykeltrafiken på Brändö bro flyttas tillfälligt till södra kanten av Österleden

Fiskehamnen
29.3.2012

Gång- och cykeltrafiken styrs från och med början av april från Brändö bro endast till södra kanten av Österleden. Den norra kanten reserveras för byggplatstrafik från Brändö till Fiskehamnens metrostation. Busshållplatsen för trafiken mot centrum flyttas cirka 50 meter i riktning mot centrum. Det finns en gångförbindelse från hållplatsen till metrostationen.

I april görs dessutom körfälten mot centrum på Österleden smalare vid byggarbetsplatsen i Fiskehamnens centrum. Arrangemangen är nödvändiga på grund sprängningsarbeten och förnyandet av metrobron.

Till byggandet av Fiskehamnens centrum hör att metrobanan och Österleden täcks med ett gröndäck vid Fiskehamnen. Den nuvarande metrobanan löper på berget, som sprängs bort och en ny metrobro byggs på 25 meter höga pelare. Den nya bron är sammanlagt 11 meter bred och 130 meter lång.

Arbetet fas för fas under våren och sommaren 2012

  • Under vintern har byggarbetet med den nya metrobron fortgått i ett tält bredvid metrobanan.
  • I april inleds brytningsarbetet för en kabelkanal, som behövs för elektriciteten och den övriga tekniken till metron mellan metrobanan och Österleden.
  • I maj–juni installeras kablar bl.a. för metrons säkerhetsanordning i kanalen.
  • I juli rivs den gamla metrobanan och den nya brobanan flyttas till sin plats.
  •  Metrotrafiken upphör under tiden 14–22.7 på grund av flyttningen av metrobanan.
  • Efter det här inleds brytningsarbetet samt byggandet av de slutliga pelarna.
  • Under sommaren blir man eventuellt tvungen att göra även andra kortvariga arrangemang i gatutrafiken.
  • Hösten 2012 flyttas Österleden till en tillfällig omväg som kommer att ha tre körfält i båda färdriktningarna.
  • Under sprängningsarbetet stoppas trafiken på Österleden precis om hittills.

Fiskehamnens centrum

Karta (på finska)

Fiskehamnens centrum blir färdigt kring metrostationen före år 2021. Centrumet förverkligas av SRV, som bygger det kommersiella centrumet och sex bostadstorn, ett hotelltorn och ett kontorstorn i samband med det. SRV bygger i centrumet även stadsägda offentliga lokaler och konstruktioner som hör till kommunaltekniken. Helsingfors stad hyr i centrumet lokaler för en social- och hälsostation. Byggandet av centrumet, som bildar hjärtat i Fiskehamnens bostads- och arbetsplatsområde, präglas av ett helgjutet samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn.