Utkastet till generalplan blir klart att presenteras under senhösten

Östersundom
14.5.2012

Stadsstyrelserna i Sibbo, Vanda och Helsingfors godkände alternativ B med fem metrostationer i mars–april som underlag för den fortsatta planeringen.

Östersundomkommitté beslutade på sitt möte att förslaget till den gemensamma generalplanen för Östersundom bereds utifrån alternativ B. I planeringen iakttas de anvisningar för den fortsatta planeringen som de tre kommunerna har utfärdat. Det färdiga planförslaget framläggs till påseende. I planförslagsfasen hålls också diskussionsmöten.
Läs mera >>