Ny näridrottsplats i Landbo

Östersundom
25.5.2012

I bostadsområdet Landbo i norra Östersundom byggs i sommar en ny näridrottsplats på ett sandfält som också tidigare varit i idrottsbruk.

”Området har i detaljplanen varit märkt som parkområde underlydande byggnadskontoret men omändras nu till en närmotionsplats i idrottsverkets regi”, berättar projektingenjören Ina Liljeström på utvecklingsavdelningen vid Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral.

Staden har löst in mera mark runt omkring området, så den nya idrottsplatsens areal fördubblas från vad den hittills varit.

”Näridrottsplatsen får en miniarena, ett litet inhägnat spelområde där man kan spela basket, fotboll, futsal, innebandy o.d. Arenan får en konstgjord gräsmatta. På idrottsplatsen installeras därtill utegymredskap – de påminner om vanliga gymredskap men är grövre eftersom de är för utebruk. Platsen får också utefunktionsredskap, t.ex. för att hänga i. De är avsedda för lite yngre brukare”, berättar Liljeström.

Närmotionsplatsen kommer att vara öppen för alla, så det behövs inget turreserveringssystem. Det är närmast invånarna i Landbo som kommer att använda motionsplatsen men i princip är den avsedd för vem som helst.

Landbo har i detta nu knappa tusen invånare. Närmotionsplatsen byggs under sommarens lopp och avsikten är alltså att den skall stå färdig senast på hösten.