Ett finländskt-brittiskt team vann tävlingen om Kronobroarna

Kronbergsstranden
18.6.2013

Vinnaren är en lätt snedkabelbro som smälter in i landskapet

Bidraget Gemma Regalis har utsetts till vinnare i tävlingen om Kronobroarna. Det är inlämnat av en finländsk-brittiska arbetsgrupp som satts samman av WSP Finland. Huvudplanerare var diplomingenjörerna Sami Niemelä och Pekka Pulkkinen, och huvudarkitekt var Martin Knight.

Huvudbron i det vinnande bidraget är en snedkabelbro. Snedkabelkonstruktionen gör bron mycket lätt och luftig. Brobanan, som bärs upp ovanifrån, är en stilig havsport på fjärden. ”En obestridlig fördel är att landskapet inte skärs av alltför mycket tack vare att bron går högt över vattnet. Brolinjen böjer sig vackert och lätt över Kronbergsfjärden”, säger juryns ordförande, biträdande stadsdirektör Pekka Sauri.

Staden planerar en viktig kollektivtrafikled som förbinder Kronbergsstranden med centrum. Det är fråga om en bro för spårvägs-, cykel- och gångtrafik mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden. Något beslut om att bron ska byggas har inte fattats, men tävlingen arrangerades för att olika möjligheter skulle fås fram.

En användbar och hållbar bro som smälter in i landskapet

Alla bidrag som var med på sluttampen var högklassiga. Bidragen bedömdes enligt kriterierna användbarhet, hållbarhet och estetiskt utseende. Två bidrag placerades på andra plats, brittiska Ove Arup & Partners International Ltd:s bidrag Filum Lucis med huvudplaneraren Ed Clark och huvudarkitekten Amanda Levete och Unda Arctica med huvudplaneraren Juhani Hyvönen och huvudarkitekten Hanna Hyvönen från Insinööritoimisto Pontek Oy som planerare.

Avsikten med den internationella brotävlingen var att få fram den bästa ekologiska lösningen för den landskapsmässigt och kulturhistoriskt krävande miljön.

Ett nytt bostadsområde byggs ut

Marken i Kronbergsstranden, som byggs ut i det forna oljehamnsområdet på Degerö, har sanerats för att byggandet ska kunna börja. Första gatubygget var Hundholmsvägen, och de första bostadsprojekten inleds i början av nästa år. År 2025 ska Kronbergsstranden ha bostäder för ca 11 000 och arbetsplatser för ca 1 000 personer. Stora områden blir park, naturskyddsområde och badstrand för rekreationens skull. En bro skulle förkorta restiden till centrum betydligt. Det vinnande bidraget omfattas av en miljökonsekvensprocess där olika alternativa trafiklösningar behandlas.

Pressbilder

Första plats Gemma Regalis

http://aineistopankki.hel.fi/?cart=3160-kfgkeiceii&l=FI

http://laituri.hel.fi/fi/node/570/image_gallery

Gemma Regalis, WSP Finland, huvudplanerare: Sami Niemelä/Pekka Pulkkinen, huvudarkitekt: Martin Knight

Delad andra plats

http://aineistopankki.hel.fi/?cart=3161-mbjlbblhgl&l=FI

http://laituri.hel.fi/fi/node/566/image_gallery

Filum Lucis, Ove Arup & Partners International Ltd, Storbritannien, huvudplanerare: Ed Clark, huvudarkitekt: Amanda Levete

http://laituri.hel.fi/fi/node/567/image_gallery

Unda Arctica, Pontek Consulting Engineers Ltd, Finland, huvudplanerare: Juhani Hyvönen, huvudarkitekt: Hanna Hyvönen

Hur tävlingen om Kronobroarna avancerat:

27.5.2011 Tävlingen utlystes. 30.9.2011 Drygt femtio internationella broplaneringsteam anmälde sig till tävlingen inom utsatt tid. Tio internationella arbetsgrupper valdes ut.

Överklagande hos marknadsdomstolen

Tävlingen kunde inte inledas som planerat eftersom en intresserad som inte blivit vald överklagade beslutet hos marknadsdomstolen. Denna ändrade inte beslutet.

Bidragen presenterades i februari 2013

De tio bidrag som deltog i tävlingen presenterades på Plattformen, och helsingforsarna fick kommentera dem. En sammanställning över kommentarerna från allmänheten gjordes för juryn.

Fakta om bron

Planeringstävlingen för Kronobroarna gick ut på att planera en broförbindelse från Sumparn via Högholmen till Kronbergsstranden. Broförbindelsen över Kronbergsfjärden skulle bestå av minst två broar, av vilka den längsta fick vara 1,2 km lång och bli Finlands längsta bro. Något beslut om att bron ska byggas har inte fattats, men tävlingen arrangerades för att olika tänkbara broalternativ skulle fås fram.

Mer om brotävlingen

Webbplatsen för tävlingen (bara på engelska)

Webbplatsen Nytt i Helsingfors

Kronobroarna på Facebook

och på Twitter