Byggandet av Marienlandsparken i Viksbacka börjar i höst

Vik & Stensböle
8.5.2014
Viksbacka kvartersgård

Marienlandsparken byggs till en stadsdelspark som tjänar hela Viksbacka. Stadsstyrelsen godkände parkplanen för Marienlandsparken vid sitt sammanträde 22.4.2014.

Dalar av olika storlekar öppnar sig mellan bergen i Viksbacka. Den största av dem klyver Viksbacka i mitten. Dalen utnyttjas som en gemensam grön rekreationspark för området, Marienlandsparken. Parken gränsar till Krönvägen i norr och Alexander Nevskis gata i öster.

Karta över Viksbacka.

Kvartersgården får en skola och ett daghem

Byggandet av parken inleds hösten 2014 genom att anlägga en spelplan vid Viksbacka kvartersgård (Krönvägen 36). Kvartersgården i västra kanten av Marienlandsparken är under byggnad och blir färdig hösten 2014. Kvartersgården kommer att omfatta ett daghem för cirka 100 barn och en grundskola för årskurserna 1–6. Verksamheten inleds i början av 2015.

En park för vistelse, skateboardåkning och lek

Marienlandsparken kommer att korsas av en gång- och cykelväg i riktningen norr–söder och öster–väster. I södra delen av parken byggs ett vistelseområde, en skatepark, en lekplats och en liten spelplan med gräsyta som stöder skolverksamheten i Viksbacka kvartersgård.

Byggandet av parken inleds hösten 2014 och den blir färdig cirka år 2020. Parkens yta blir sammanlagt cirka 6 hektar.

Kostnaderna för byggande av Marienlandsparken uppgår till cirka 3 miljoner euro exklusive mervärdesskatt. De årliga underhållskostnaderna uppgår till cirka 45 000 euro.

Upplysningar

Beslutsmeddelandet från stadsstyrelsens sammanträde 22.4.2014 (på finska, ärende inom byggnads- och miljöväsendet)