Gatunamnen i Viksbacka återspeglar den tidiga medeltiden

Vik & Stensböle
8.5.2014
Foto: Mika Lappalainen

Helsingfors stads namnkommitté fick planera namnbeståndet för delområdet Viksbacka i början av 2000-talet.

Nya officiella namn behövs för planläggning och byggande och de fastställs i detaljplanerna. Det officiella namnskicket planeras utifrån utgångspunkterna för varje område. Det gamla befintliga namnbeståndet utnyttjas till en så hög grad som möjligt, men när man på en gång behöver ett stort antal nya namn kan man besluta att namnen i området ska ha ett gemensamt tema och komma med nya namn kring temat.

Det europeiska kulturarvet i Helsingforsnamnen

Namnskicket i Helsingfors hänvisar ofta till det internationella och i synnerhet det europeiska kulturarvet. Viksbacka ansågs som ett lämpligt område för detta ändamål med anledning av närheten till Vanda å och det ståtliga geografiska läget.

Från det finska fastlandets perspektiv har Vanda å med sina tillflöden alltid varit en viktig och naturlig förbindelse till havet och många stora innovationer kom till allmän kännedom via ån. Laxfiskerättigheterna i Vanda å hade på 1350-talet överlåtits till munkarna i Padis kloster i Estland och händelserna och personerna under och före denna tidsperiod var en intressant utgångspunkt för namnskicket i Viksbacka.

Den tidiga medeltiden som tema

Namnet på Korsfarargatan i Viksbacka hänvisar till korstågstiden, dvs. den fornkristna tiden, som anses ha ägt rum cirka år 1155–1323 i Finland. Nöteborgsfreden år 1323 har varit inspirationen bakom namnet Nöteborgsgatan och Bysantsgränden hänvisar till Bysans, dvs. Östrom som i sin tid var ett viktigt innovationscentrum och en avsevärd påverkare också i Balkanområdet, Ryssland och Västereuropa.

Sigtunagränden har fått sitt namn efter Sveriges äldsta stad som var bostadsorten för Svealands första biskop och den mest blomstrande staden i Mellersta Sverige på 1100-talet. Bakom Birkagränden står en betydande handelsstad på ön Björkö i Mälaren. Flera fornfynd från vikingatiden har gjorts i Birka.

Valdemarsgränden hänvisar till den danska kungen Valdemar II Sejr, som bland annat grundande staden Tallinn år 1219. Tallinns namn härstammar från Taani linn som på svenska betyder den danska borgen/staden eller danskarnas borg/stad. Henrik av Lettland, som har gett namnet till Henrik av Lettlands gata, var en historiker som på 1200-talet skrev Livlands krönika om de olika folken och förhållandena i Baltikum. Henriks medborgarskap är oklart, men enligt en tidig undersökning har han ursprungligen kommit från Lettland. Den ståtliga Alexander Nevskis gata hänvisar till den ryske nationalhjälten och helgonet som levde på 1200-talet.

Helsingfors stads karttjänst,

De största parkerna i området har fått namnen Marienlandsparken och Kurlandsparken. Marienlandet, dvs. Guds mors park är en benämning som påven Innocentius gav för Baltikum på 1200-talet och Kurlandsparken har fått sitt namn efter ett historiskt landskap som låg på samma plats som det nuvarande Lettland.

Efter den historiska resan kan man ta Krönvägen från Viksbranten mot Spikrakan. Viksbranten och Krönvägen har fått sina namn efter terrängens former, medan Spikrakan innehåller en liten ordlek. Namnet har valts på basis av den spikraka gång- och cykelvägen. Också en skjutbana som tidigare låg i området syns i Spikrakans finska namn Luotisuora.

Text: Helsingfors stads namnplanerare Johanna Lehtonen

Texten har ursprungligen publicerats i en längre form i tidskriften för invånarföreningen för Rönninge–Viksbacka hösten 2013.