Staden önskar respons om sin verksamhet

Uutta Helsinkiä
8.5.2014
Foto: Elina Lampela

Man kan ge respons till Helsingfors stad genom en blankett på stadens webbsidor. Responsen kan gälla till exempel byggarbeten, parker, gator, dagvård eller hälsostationer.

Responsgivaren behöver inte veta vilken förvaltning som ansvarar för responstemat. Stadens allmänna rådgivning Virka Info styr responsmeddelandena till rätt mottagare.

Svar inom fem vardagar

Alla responsmeddelanden besvaras om responsgivaren inte har önskat annat. Man strävar att svara på responsen inom fem vardagar. Ibland förutsätter svaret dock att sakkunniga inom flera förvaltningar diskuterar om frågan. I dessa fall strävar man att skicka ett meddelande till responsgivaren för att tacka för responsen och ange en bedömning om svarstiden.

Ge respons på servicekartan

Förutom responssidan på Hel.fi kan man ge respons på Servicekartan. Responsen ges genom att klicka på länken Ge respons i informationsrutan för verksamhetsstället. I uppgifterna för verksamhetsstället anges tidigare inkomna responsmeddelanden som skickarna har gett tillstånd att publicera.

Telefonnummer till stadens rådgivnings- och kundservice