Välkommen att diskutera planerna för Björnsö

Östersundom
20.5.2014
Kartta: Kaupunkisuunnitteluvirasto

För Björnsö förbereds som bäst en dispositionsplan som styr kommande ändringar av områdets detaljplan och underlättar bland annat tomtstyckning. I dispositionsplanen bestäms på ett övergripande plan byggmöjligheter, områdesreservering för tjänster, grönområden och gatunät. Målet är att bygga en maritim småhusstad genom att bygga ut bostadsområdet och förtäta stadsstrukturen.

Välkommen att diskutera planerna för Björnsö! Vi ordnar ett diskussionsmöte tisdagen den 27 maj kl. 18–20 i idrottssalen vid kurscentret Kuntokallion kurssikeskus på adressen Kuntokalliovägen 6. Vi hoppas att ni anmäler er till diskussionsmötet senast fredagen den 23 maj till projektsekreterare Kristiina Hyväri, kristiina.hyvari(a)hel.fi eller på telefon (09) 310 37454.

Ni kan även boka ett eget möte med planberedaren på planläggningsjouren den 4 juni kl. 15-19 i kapellet vid kurscentret Kuntokallion kurssikeskus.

Läs mer i brevet (pdf)

Plan för deltagande och bedömning (pdf)