Byggarbetet på Stensbölevägens planskilda anslutning inleds

Vik & Stensböle
2.10.2014
Parkbro över Ring I sammanbinder friluftsområdena i Vik och Stensböle. Foto: Ramboll Finland Oy

Själva byggarbetet på Stensbölevägens planskilda anslutning inleds. Projektet sammanbinder Vik, Stensböle och Kvarnbäcken och gör att trafiken på Ring I blir smidigare. Arbetet blir klart 2016.

Projektet inleddes hösten 2013 med att bygga bullerskydd och fortsatte med trädfällning i september 2014. I entreprenaden som nu inleds ersätter den planskilda anslutningen Stensbölevägens nuvarande anslutning, och Ladugårdsbågen förlängs ända till Kvarnbäcksvägen. 

Över Ring I byggs det en parkbro väster om Stensböle som sammanbinder friluftsområdena i Vik och Stensböle. Längs bron kommer man nästan obemärkt att kunna korsa Ring I då man är ute i naturen.

Kollektivtrafikförbindelserna förbättras då det byggs busshållplatser och HRT:s nya busstamlinje 560 (Jokern 2) börjar trafikera. Det öppnas nya leder för fotgängare och cyklister över och under Ring I.

- Projektet har stor betydelse för invånarna på området då Ring I tidigare åtskilde Vik, Stensböle och Kvarnbäcken. Den nya förbindelsen gör också trafiken betydligt smidigare. För traktens invånare är det förbättrade bullerskyddet också av avgörande betydelse, säger projektledare Eila Suojala, vid Helsingfors stads byggnadskontor.

Förutsättningarna för affärsverksamheten förbättras också och det blir lättare att ta sig fram till motionsställena.

Budgeten för projektet är totalt 20 miljoner euro. Trafikverket och Helsingfors stads byggnadskontor svarar för projektet. Entereprenör är Kesälahden Maansiirto.

Byggandet av Stensbölevägens planskilda anslutning är en del av det mera omfattande förbättrandet av Ring I, som innehåller förbättringsåtgärder på Tavastehusleden och Vichtisvägen. Arbetet utförs under åren 2016–2018.

Ytterligare uppgifter

www.liikennevirasto.fi/kivikontie

www.facebook.com/kivikontie