Viksbacka kvartersgård stimulerar barnens kunskapstörst

Vik & Stensböle
10.10.2014
Foto: Arkkitehdit Frondelius-Keppo-Salmenperä Oy

Viksbacka kvartersgård, som blir färdig i november, kommer att inrymma en finsk lågstadieskola och ett finskt daghem. Verksamheten inleds i början av år 2015.

Kvartersgården blir en mötesplats för barn i olika åldrar där tänkande och lärande uppmuntras. Skolan får 180 elevplatser och daghemmet tar emot 84 barn. Kvartersgården kommer också att få lokaler där det ordnas eftermiddagsverksamhet för skolelever och där invånarna kan ha möten och hobby- och kulturverksamhet på kvällar och veckoslut.

- Tack vare att en del av lokalerna är gemensamma finns det goda möjligheter till samarbete mellan skolan och daghemmet. Skolmiljön är enastående och kommer att utnyttjas i undervisningen och lärandet på många sätt, säger rektor Ari Vainikka. I närheten anläggs Marienlandsparken, där barnen kan leka och göra utflykter med sina ledare.

Den bergiga tomten har höjdskillnader på ca 15 m, och både under planeringen och under byggtiden har kvartersgården med sina 2–2 ½ våningar krävt yrkesskicklighet hos planerarna och byggarna.

Kvartersgården började byggas vid Krönvägen i juni 2013, och arbetena slutförs i november 2014. De beräknade totalkostnaderna för projektet, som omfattar ca 3 600 m² bruttoyta, uppgår till 11,5 miljoner euro.

Byggherre för nybyggnaden är Helsingfors stads byggnadskontor/HSB-Byggherre. Beställare är Helsingfors stads fastighetskontor/lokalcentralen.